Inntok kontoret

Inntok kontoret René Rafshol flyttet inn på ordførerkontoret i Herredshuset onsdag. 
Begge foto: John Johansen

Inntok kontoret René Rafshol flyttet inn på ordførerkontoret i Herredshuset onsdag. Begge foto: John Johansen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

I går inntok René Rafshol ordfører- kontoret på herreds- huset i Råde. Som den første har han en borgerlig plattform å styre på – nedfelt i tekst.

DEL

– Men det er grunn til å understreke at plattformen, som vi kaller Borgerlig Samarbeid (BS) er et styringsverktøy, sier den nybakte ordføreren.

Lister opp målsettinger

– Vi har som mål å gjennomføre mest mulig av innholdet i erklæringen, men er smertelig klar over at det ikke er sikkert vi klarer å få til alt på fire år, tilføyer han.
– Så når det står at Borgerlig Samarbeid (Høyre, Frp og Venstre) ønsker å fjerne eiendomsskatt for å stimulere til mer næringsutvikling, så er det ikke sikkert at det skjer? Spør avisen.
– Korrekt, men det er et ønske og et mål å få det til i denne perioden eller senere.
– Men det står også klart i samarbeidserklæringens innledning at den skal brukes som et verktøy. Det står også der at eiendomsskatten skal reduseres for på sikt å kunne fjernes.
René Rafshol understreker at politikk er å handle innenfor en realistisk budsjettramme og med budsjettdisiplin.
– Vi kan derfor ikke sette økonomien over styr bare for å trumfe gjennom et politisk mål på kort sikt.

Etterutdanne lærere

Han bruker etterutdanning av lærere som et annet eksempel.
– Det er noe vi ønsker at flest mulig lærere skal få. Men det er klart at det er vanskelig å klare det i praksis i løpet av fire år.
I BS-erklæringen heter det også at det borgerlige flertallet ønsker å gjennomføre en årlig sikkerhetssjekk av skoleveien for alle elever.

Sitteplass til alle

– At alle skoleelever skal ha sitteplass på buss, at vi ønsker bedre skoleruter mot Moss og Fredrikstad, samt at vi vil ha en pendlerbuss fra Saltnes til Råde stasjon er også eksempler på tiltak som det borgerlige flertall i Råde ikke alene kan gjennomføre. Vi er jo avhengige av en dialog med busselskapene, sier Rafshol.
Hans første representasjonsoppgave i Råde er jubileumsfesten til Skytterlaget som feirer sitt 150 års jubileum lørdag.
 

Artikkeltags