– De har rett i at det ikke er gjennomført ransakinger der som følge av mistanke om noe kriminelt, sier leder for Østfold-politiets sentrale etterforsknings – og utlendingsenhet (SEUT), Tommy Brøske.

Gjennom årene har politiet, både nasjonalt og lokalt, trukket frem Chopper Freaks' forbindelseslinje til Hells Angels.

Klubbmedlemmene nekter for at de har ambisjoner om å bli tatt opp i HA.

– Tror du på det Brøske?

– Det er nok en korrekt fremstilling av hvordan det ligger an i dag. Jeg vil likevel ikke ta det som noen livsvarig garanti for at det blir slik. På generelt grunnlag kan jeg si at medlemmer kommer og går i MC-klubber, sier Brøske.

– Hvor bekymret er politiet for at Chopper Freaks nå bærer det såkalte ruter-merket (merke på vesten med «Support Club 81»)?

– Klubben har da tatt et steg på veien ved å velge side. Det er dermed ikke sagt at Chopper Freaks med det blir noen 1 %-klubb. Det er to forskjellige ting å sympatisere med og være en fullverdig klubb – helt klart.

– Chopper Freaks hevder politiet hausser opp MC-problematikken for å få økte bevilgninger?

– Det har i så fall aldri vært intensjonen. Vi ønsker bare å tegne et bilde av hva vi ser og opplever, forteller Tommy Brøske.