Vi er bare i midten av september, men to kalde vintre har tydeligvis skremt folk.

Smekk fulle vannmagasiner gir trolig heller ikke tro på at strømprodusentene vil gjøre annet enn hva de har gjort – nemlig selge kraften på det tidspunkt prisen er best på det åpne markedet.

Og med utsikt til sviende strømregninger blir vedfyring et bra alternativ for lommeboka.

Alt er tinget bort

– Etterspørselen etter ved har bare økt de siste 2–3 årene. I år har jeg produsert 445 storsekker på 1.500 liter, og hver eneste vedflis er levert eller tinget bort, forteller Finn Erling Skogen i Engelsviken.

– Jeg pratet med en kollega for noen dager siden. Han hadde gjort ferdig 800 storsekker, og også han måtte si nei til nye kunder.

Også blant småleverandører er det tomt.

Knut Norum driver «på si» firmaet Norumen AS og tilbyr forskjellige tjenester for hjem og hage. Blant annet salg av ved.
– Jeg blir jo liten i en slik sammenheng. Har en del faste jeg vet kommer, pluss et jeg lager noen sekker ekstra. Men de ekstrasekkene er vekk for lengst. Jeg kunne solgt mye mer, forteller Norum.

Kamp om råvarene

Skogen forteller at kampen om vedvirke har hardnet til.

– Økt etterspørsel på ved gir økt etterspørsel på råvirke. Noen store er villige til å betale mer, og det presser prisene opp.

– I år har prisen per kubikk råvirke av bjerk vært 450 kroner og for blandingsved 250 kroner. I tillegg kommer frakt. For å produsere en vanlig favn ved i 60 centimeters lengde går det 1,6 kubikkmeter virke, forklarer Skogen.

Selv selger han, og de fleste andre, sekker på 1.500 liter.

– Noen har i det siste dukket opp med sekker på 1.000 liter. Det bør folk vite når de sammenligner pris. Mange er ikke klar over det, avslutter Finn Erling Skogen.