Dette er rådmann Torleif Gjellebæks innstilling. Han vil bruke pengene til å betale ned gjeld som er tyngende for havnekassen. I dag behandler Hvaler formannskap eiendomssalget.

Kommunen har fra før også solgt et areal i idylliske Bølingshavn til Aaserud, noe som var hemmeligstemplet i kommunen inntil handelen var gjennomført.
Arkitekt John Jones har stått frem i FB og vært sterkt kritisk til handelen.

Dette må i så fall omsøkes og behandles etter fastsatt lovverk, og selvsagt likebehandles med lignende saker.

Aaserud har på gang et eiendomsutviklingsprosjekt i Bølingshavn. Kommunens tomt som Aaserud vil kjøpe, er taksert til fire millioner kroner og utgjør nå ca. 700 kvadratmeter etter at Aaserud har fått kjøpt en bit av eiendommen. Nå kan rådmannen tenke seg å selge mer av eiendommen.

Strandperle kan bli solgt

Også den såkalte rekefabrikken på Vesterøy, med utsikt rett til havs, vil rådmannen selge etter at en del av tomten er skilt ut. Papper velforening har vært aktive i saken, og har ønsket at kommunen skal beholde strandperlen ved innseilingen til Bukta på Vesterøy.

Men rådmannen ser mye penger i perlen – ikke minst hvis den kan selges som fri-tidseiendom.

Takstverdien er satt til fire millioner kroner, men kommunen har fått antydninger om dobbelt verdi hvis boligdelen av eiendommen blir godkjent som hytte. Og denne godkjenningen er det kommunen selv som gir. Men rådmannen er opptatt av at alt skal gå riktig for seg.

«Dette må i så fall omsøkes og behandles etter fastsatt lovverk, og selvsagt likebehandles med lignende saker», skriver rådmannens saksbehandler.

Selger ikke på Skjærhalden

Rådmannen kan tenke seg å lage reguleringsplan for å få inn nye båtplasser mot Seiløsund på Vesterøy, noe som også skal styrke havnekassa.
Men rådmannen vil beholde både Kornmagasinet på Skjærhalden og det gamle herredshuset, som nå er lokaler for lensmannsetaten.