Hva skjer med Fredriksstad Blad?

Omstilling må til: Truls Velgaard skriver at norske aviser har hatt stor suksess med digital publisering, og at Fredriksstad Blad har vært en banebryter.Foto: Erik Hagen

Omstilling må til: Truls Velgaard skriver at norske aviser har hatt stor suksess med digital publisering, og at Fredriksstad Blad har vært en banebryter.Foto: Erik Hagen

Av , og
Artikkelen er over 5 år gammel

Norske aviser er i hardt vær. Fra alle aviskonsern innløper meldinger om drastisk fall i annonseinntektene. Fredriksstad Blad er intet unntak. Avisen skal kutte tyve prosent av bemanningen. Hva blir fortsettelsen?

DEL

Kronikk:

Norske aviser har i 20 år kjempet en hard kamp mot et stadig voksende fjernsynsmarked, og de siste ti årene i tillegg sett nye konkurrenter vokse frem gjennom internett. FB er i dag eiet av Amedia. Blant FBs lesere uttrykkes det bekymring over hva som nå vil skje. Mange har appellert til Amedia om å være mer forsiktig med kostnadskuttingen. Med LO som hovedeier bør vi vel kunne forvente at Amedia opptrer annerledes enn andre aviseiere?

BAKGRUNN: De ansatte i Fredriksstad Blad vil bli betydelig færre i løpet av året. 13 av 54 årsverk skal bort. Mediehuset må legge om driften og kutte i utgiftene.

Jeg har selv tilbragt mesteparten av mitt arbeidsliv i Fredriksstad Blad, og forstår godt bekymringen blant mine tidligere kolleger i avisen. FB har – ikke minst de siste årene – gjort fantastiske fremskritt på mange områder; bare for noen dager siden ble den for annen gang kåret til «årets avis» i Norge.

Avisen var gjennom mange år opplagsvinner i Norge, og er i dag blant de mest vellykkede digitale avisene i Europa. Et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte, et sterkt journalistfaglig miljø og gode eiere har vært bærebjelker i avisens utvikling.

Personlig har jeg god lyst til å slutte meg til appellen om at Amedia ikke må kreve så harde kostnadskutt. Men det må være på én betingelse: At noen kan garantere at inntektene ikke vil fortsette å falle kraftig også neste år.

LES OGSÅ: Det er flott at folk engasjerer seg i Fredriksstad Blads fremtid, og det varmer når vi hører at våre lesere er oppriktig medfølende i den utfordrende tid mediehuset nå er inne i.

Tradisjonelt har avisenes annonseinntekter gått opp og ned. Hvis bransjen har hatt noen dårlige år, så har man kunnet håndtere det med vissheten om at gode tider vil komme. I dag er situasjonen fundamentalt forandret. De annonseinntektene som har forsvunnet hittil i år vil aldri komme tilbake.

Tvert imot er spørsmålet: Når vil det neste inntektsfallet komme? Kanskje allerede neste år. Og det kan meget vel bli like stort som i år, eller større. Det vil bety et samlet tap av annonseinntekter på kanskje 25–30 prosent.

Hvordan vil FBs fremtid se ut da, hvis kostnadene fortsatt befinner seg på 2013-nivå?

Personlig har jeg noen år arbeidet i en nederlandsk avisgruppe. Nederland har vært hardt rammet av krisen i eurolandene. For avisene har situasjonen blitt dramatisk. I 2012 opplevde nederlandske aviser et fall i annonseinntektene på femten prosent, året etter ytterligere tyve prosent. Dette kommer på toppen av en årrekke med sterk nedgang.

Siden finanskrisen startet i 2008 har nederlandske abonnementsaviser mistet ufattelige 60 prosent av annonseinntektene. Det er ingen tegn til at fallet stanser opp.

Norge er ikke Nederland. Men avisstrukturen har lignet. Nederland og de nordiske landene har hatt den høyeste avisutbredelsen i verden, og avisene har vært det dominerende reklamemediet. Det som nå skjer i Nederland skjer i de fleste andre land i Europa. Avisbransjen er i dyp krise.

Vi risikerer å lure oss selv hvis vi tror at den strukturendringen vi ser på kontinentet ikke også vil komme til Norge. Annonseringen i papiraviser vil gå ned. Dramatisk. Vil nedgangen være på 50, 70 eller 90 prosent? Vil det ta fem år eller ti år? Uansett vil det kreve en ekstrem omstilling.

LES OGSÅ: Fredriksstad Blad ble årets avis.

Et fortrinn for norske aviser er at de i stor grad har klart å holde på leserne. Riktignok ser vi at papiropplaget faller også i Norge. Men til forskjell fra andre land, har norske aviser hatt stor suksess med digital publisering. Digitale leservaner er innarbeidet, og digital kompetanse er vel utviklet i norske avisredaksjoner. Det gir norske aviser en fremtid som mangler i mange andre land.

Heldigvis gjelder dette ikke minst i Fredriksstad Blad. Avisen var en banebryter i digital publisering allerede for tyve år siden; med nåværende redaktør René Svendsen som en viktig pådriver.

På grunn av den digitale posisjonen avisen har opparbeidet, i kombinasjon med de ansattes velkjente evne til omstilling og utvikling, vil FB være blant de avisene som kommer til å overleve. Men bare hvis mediehuset fortsetter en hurtig omstilling til digital publisering og et fallende inntektsnivå. Langt hurtigere enn de siste tyve årene.

Eiere som sier at omstillingen ikke haster er neppe gode eiere. De kan tvert imot sette avisens fremtid på spill.

Artikkeltags