– Hovedårsaken er den lange og harde vinteren vi opplevde. Det tok voldsomt på veinettet, understreker avdelingssjef for vei i kommunen, Helge Fredrikstad til Fredriksstad Blad.

723 hull er en økning på over 200 sammenlignet med 2010 og må sies å være rekord når det gjelder antall asfalthull/veiskader i distriktet. Det er også verdt å merke seg at tallene vi snakker om er innrapporterte hull til kommunen. De reelle tallene er derfor sannsynligvis langt høyere.

Fra 2007, der antall hull var 230, har tallene steget dramatisk frem til i dag.

På gangstien ved Lisleby Allé, like utenfor Fredrikstad sentrum, har det åpnet seg et stort hull helt inntil sykkelstien.

Flere hull

– Tallene er basert på registrerte henvendelser til Servicetorget fra beboere og trafikanter. I tillegg kommer alle hullene vi ikke får beskjed om, fortsetter Fredriksen.

På grunn av fjorårets ekstremvinter med isbelagte veier frem til april, er fjorårets hull blitt registrert fra 1. april og ut året. I august i fjor ble det også bevilget 4,8 millioner kroner ekstra til asfaltering på grunn av situasjonen.

– Vi er avhengig av midler for å holde veiene noenlunde ved like. I fjor fikk vi helasfaltert enkelte veier, men vi ligger fortsatt mange år på etterskudd, påpeker avdelingssjefen videre.

Går til veiene

For rundt ti år siden ble det satt av 12 millioner kroner til ny asfalt og reparering av veiene. De siste årene har beløpet skrumpet til 2,7 millioner kroner i året, bortsett fra i fjor. I år er det for øvrig blitt satt av fem millioner til asfaltering.

Tidligere i år kom det frem at kommunen sannsynligvis vil spare rundt to millioner kroner på grunn av en snøfattig vinter.

Brøytebilene har mer eller mindre stått parkert.
– Det er penger som går tilbake til veiene. Vi får reparert mer enn tidligere, avslutter Helge.

Hvordan ser veiene ut der du bor? Send inn bilde til: [email protected] Husk å skrive på gatenavnet.