Over hele landet holdes det i dag markeringer for asylbarna i regi av Foreningen av Tolvte Januar. I Fredrikstad ble arrangementet lagt sammen med den årlige juletrebrenningen i Narnteskogen.

Se bildegalleri fra markeringen.

Ønsker ny forskrift

Det var Harald Hauglin i Levende Museum Narnte som kontaktet foreningen for å få til et samarbeid. Erika Nesteng, som er engasjert i foreningen lokalt, var på plass og holdt appell.

– Vi mener at regjeringen må legge frem en ny forskrift som sier at barns beste skal tillegges mer vekt, sier Nesteng til Fredriksstad Blad, og utdyper:

– Regjeringens egen stortingsmelding kom frem til at praksisen har vært for streng, men stortingsmeldingen er ikke en rettskilde.

Avgjørende dom

Høyesterett behandlet i desember en anke fra familiene til to lengeventende asylbarn. Anken ble avvist. Dommen skaper presedens, og vil ha stor betydning for hva som skjer med de drøyt 500 asylbarna som for tiden bor i Norge.

– Jeg ble kjempeskuffet over dommen. Selv om jeg var skeptisk på forhånd, hadde jeg håpet på et annet resultat, sier hun.

Men har ikke regjeringen et poeng når de sier at dette kan føre til en stor økning i innvandringen?

– Asylstrømmen til Norge har vært jevn de siste årene, og det finnes ingen statistikk fra andre land som underbygger at det skulle skje, mener Nesteng.

«Fryktens retorikk»

Biskop Atle Sommerfeldt, som tidligere denne uken uttalte at kommunene i Borg bispedømme burde bosette 1.000 flyktninger, var også tilstede for å tale.

– Vi må gi de 500 barna amnesti. Det er ingen saklig grunn til ikke å gjøre det, sa han til stor applaus fra alle som hørte på.

Biskopen mener at situasjonen er uholdbar for de barna som venter på svar, og omtaler regjeringens politikk som uansvarlig.

– De bruker en fryktens retorikk som spiller på usikkerhet overfor annerledeshet, sier han til Fredriksstad Blad.

Sommerfeldt opplever stor støtte for sine synspunkter i kirken for øvrig, men sier at han har fått enkelte mindre hyggelige tilbakemeldinger. Blant annet skal han ha fått en e-post der han ble kalt landssviker.