Holder listen hemmelig

Men hvem vil ikke kommunen fortelle.

Men hvem vil ikke kommunen fortelle. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I forrige uke begjærte FB innsyn i søkerlisten om ny brannsjef i Fredrikstad. Det ble avslått av kommune- advokaten.

DEL

10. februar gikk søknadsfristen for stillingen som brannsjef ut. Verken kommunen eller byrået som er blitt hyret inn for å skaffe en ny brannsjef, vil si noe om hvor mange eller hvem som har søkt.

Offentlighetslovens bestemmelser sier imidlertid at en søkerliste skal presenteres snarest mulig etter at søknadsfristen har gått ut.
– Søknadsprosessen vurderes som en pågående prosess, selv om fristen er utsatt. Endelig søkerliste kan følgelig ikke utarbeides ettersom søknadsfristen ikke har gått ut, skriver kommuneadvokat, Just M. Olsen i en mail til avisen.

Følger lovverket

Advokaten henviser videre til offentliglovens paragraf 25, annet ledd, som sier blant annet:
«At søkerlisten skal settes opp snarest innebærer at dette normalt skal skje innen to-tre dager etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom det er svært mange søkere, kommer søknader etter fristen, mange søkere som ber om at navnet blir unndratt fra innsyn eller at det foreligger andre særlige omstendigheter, kan det føre til at forvaltningsorganet må få flere dager på seg til å utarbeide listen. Så snart listen er utarbeidet gjelder det innsynsrett jf. paragraf 4,» heter det.

Loven er klar

Ekspert på Offentlighetsloven og fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, Gunnar Bodahl-Johansen, stiller et stort spørsmålstegn ved at kommunen nekter innsyn i søkerlisten.

– Loven er helt klart på dette området. Kommunen har en plikt til å sette opp en liste over alle som har søkt. Om enkelte vil være anonyme har ingen betydning for kravet om en søkerliste, hevder Bodahl-Johansen.

Han presiserer imidlertid et vesentlig punkt i saken:
– På hvilket tidspunkt og grunnlag ble søknadsfristen opphevet? Det er vesentlig og må dokumenteres fra kommunen. Ble fristen utsatt etter den første søknadsfristen må de vise en søkerliste, understreker han.

Fagmedarbeideren trekker for øvrig sammenligninger med et lignende tilfelle fra Hedmark. Der ga Fylkesmannen avisen Glåmdalen medhold i kravet om innsynsrett når det gjaldt søkerlisten på en utlyst rådmannsstilling. Også her ble søknadsfristen utsatt med én måned.

– Vi ser for øvrig ofte at profesjonelle rekrutteringsbyråer forsøker å bearbeide søkere. I enkelte tilfeller vil de helst ikke være bundet, avslutter Gunnar Bodahl-Johansen.
Kommunalsjef i Fredrikstad kommune, Roy Jakobsen, har ikke vært tilgjengelig for kommentarer i saken.

Artikkeltags