Het debatt om reservasjonsretten

Høyres Victoria Gjelstad var oppgitt over deler av debatten om nei eller ja til legers reservasjonsrett.

Høyres Victoria Gjelstad var oppgitt over deler av debatten om nei eller ja til legers reservasjonsrett. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Det ble en lang og følelsesladd debatt da bystyret diskuterte reservasjonsrett for fastleger.

DEL

– Denne debatten begynner å ligne på Gud vet hva, sukket Victoria Gjelstad da bystyret behandlet sitt høringssvar til Regjeringens forslag om reservasjonsrett for leger ved henvisning til abort. Da hadde blant annet uttrykk som berufsverbot (yrkesforbud brukt i Tyskland på 70-tallet) kommet fra talerstolen.

Sterke reaksjoner

Som ventet ble det flertall for at Fredrikstad sender inn et nei til reservasjonsrett for fastleger. Og som ventet ble det het debatt.

– Pasienten skal vite at når hun går til sin fastlege, får hun forsvarlig og proff veiledning, fastslo Atle Ottesen (Ap), mens partikollega Terje Moland Pedersen pekte på tillitsforholdet man opparbeider seg til sin fastlege.

– Undervurderer betydningen av tillitsforholdet

LES OGSÅ: Et frekt forslag

– Jeg tror at mange av oss undervurderer betydningen av tillitsforholdet  mellom fastlegen og en del mennesker. Vi snakker som om alle som søker abort, er ressurssterke, oppegående mennesker. Men det kan være usikre mennesker som av ulike grunner har kommet i en vanskelig situasjon. Og så skal man ikke kunne gå til fastlegen man har opparbeidet seg et tillitsforhold til, sa Moland Pedersen.

Tilhengerne av reservasjonsrett snakket mye om menneskerettigheter som tanke- og trosfrihet.

Pekte på menneskerettighetene

– Det sitter kanskje noen i salen i dag som har benyttet seg av muligheten til å ha disse frihetene. Da  bør man kanskje tenke seg litt om og på Øverlands ord om at «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» sa Victoria Gjelstad (H).

LES OGSÅ: Høie får støtte av Fredrikstad Høyre

Hun  poengterte også sterkt  at retten ikke er et angrep på abortloven.

– Samvittighetsfrihet for fastleger er ikke en endring av abortloven og ikke et forsøk på å frata kvinner hjelp når de trenger det.

– Virker som en omkamp

Nettopp det mente Hans Ek (Sp) at det kan se ut som om det er.

LES OGSÅ: Nekter å henvise til abort

For meg kan det virke som om dette form for omkamp om abortloven. Det sitter selvsagt mye igjen av følelser etter at den loven kom. Men loven gjelder. Det samme gjelder også lov om helse og omsorg og pasientrettigheter, sa han.

Annie Rommetveit (KrF) pekte i likhet med Gjelstad på menneskerettighetene. Hun trakk også frem en uttalelse fra Europarådet om at ingen skal presses, bli holdt ansvarlig eller diskriminert fordi man nekter å ha befatning med en abort. 

– Handler om samvittighet

– Jeg spør; hvor er toleransen hen? Det har vært veldig mye snakk om toleranse og integrering, men hvor er  det i denne saken? spurte hun.

– Det med samvittighet er veldig viktig. Alle som er ansatt i kommunen, har denne rettigheten. Og det er ingen kommuner som kan overstyre sine ansattes samvittighet. Det er ikke riktig. Det er det dette saken handler om. Abortlloven er ikke oppe til debatt, det er om fastleger skal få lov til å reservere seg, sa Rommetveit.

Også Peter Kuran (H) pekte på samvittighet.

– Hvis vi ikke gir den enkelte mulighet til å handle i forhold til sin samvittighet, blir vi et fattigere og mindre romslig samfunn, mente han.

Frp var blant partiene som delte seg da stemmene skulle avgis.  Anita Vik var blant Frp-erne som valgte å støtte Arbeiderpartiet og si nei til reservasjonsretten.

– Fredrikstad er en stor kommune med mange leger, men vi har også små kommuner som ikke har mange leger. Tenk på det, dere som støtter reservasjonsretten, sa hun.

Det endte med at kun tre fra Frp støttet forslaget fra helseministeren. De fikk følge av  Høyre, KrF og to fra Ap. Flertallet sa nei.

Artikkeltags