I havnebassenget på Korshavn på Kirkeøy ligger det fullt opp av digre rørledninger. Rørene skal etter hvert plasseres på sjøbunnen mellom Korshavn og Bevø for å sikre nok vann i springen for fastboende og hytteeiere. Prosjektet er et felles løft mellom Fredrikstad og Hvaler. Ideen er at også vannforsyningen til Torsnes skal sikres gjennom prosjektet.
– Hele prosjektet kommer på 63 millioner kroner, sier prosjektleder Oddbjørn Eng. Hvalers andel beløper seg til 37 millioner kroner.

Legges på sjøbunnen

Det dreier seg om et prosjekt som snor seg rundt store deler av distriktet. Alt starter i Øra-området, derfra går ledningen til Bevø og ender opp i Korshavn, hvor vannet kobles sammen med ledningsnettet på Hvaler.
Mesteparten av det nye rørsystemet blir lagt i sjøen med 350 kg tunge betonglodd for å holde alt på plass. På enkelte utsatte strekninger blir ledningen i tillegg gravd ned på sjøbunnen.
– Det var et krav fra Borg havn og fylkesmannen, sier Eng.

100 nye hvert år

På Hvaler er det stort press på vannforsyningssystemet om sommeren når det er fullt opp av folk på hyttene.
– Vi er litt på hælene når det gjelder å skaffe nok vann om sommeren. Til nå har det holdt akkurat, sier Jan Aspheim i kommunen. Samtidig er situasjonen at Hvaler både har boligbygging og stadig flere hytter som kobler seg på.
– Vi har en økning på 100 nye abonnenter som kobler seg på ledningsnettet hvert år, sier Aspheim.
Meningen er at den nye «vannveien» skal være intakt før sommerferien.
Hvaler kommune kjøper alt vannet sitt fra Fredrikstad og distribuerer videre til abonnentene fra to høydebasseng på Kirkeøy og Vesterøy. Nå er det behov for mer kapasitet.
– Men denne saken handler også om forsyningssikkerhet. Nå får vi en ekstra tilførselsvei, i tillegg til vannet som går i ledning fra Kråkerøy, sier Aspheim.