Denne siste meldingen kom fra Johan Marius Ly, som er beredskapsdirektør i Kystverket på en pressekonferanse som startet klokken 14.00.

Status akkurat nå er at det ligger en tynn stripe olje sør for Akerøya i retning Hollenderbåene.

Ifølge kilder WWF har snakket med, skal så mye som 375 tonn bunkersolje allerede ha lekket ut fra havaristen. Til sammenligning lekket det ut 370 tonn tung bunkersolje under Server-ulykken i 2007 og 300 tonn fra lasteskipet Full City i 2009.

– Vi kan trygt si at vi har å gjøre med en mulig oljekatastrofe, sier Jensen og viser til at Hvaler-skjærgården er spesielt sårbar.

– Det er en grunn til at Ytre Hvaler er Norges første marine nasjonalpark. Området har flere enn 6.000 marine arter, inkludert 220 rødlistearter, sier Nina Jensen i WWF.

Kommunikasjonsdirektør Ola Stenvaagnes i Kystverket bekreftet at olje har nådd Hvalerkysten. Oljeoppsamling pågår i området, og det er stadig flere ressurser som kommer frem – og som settes inn i aksjonen.


Del på Facebook

Tusenvis av fugler truet

Grunnene mellom Heia og Torbjørnskjær er svært viktige overvintrings- og trekkområder for skarv, ærfugl, svartand og teist. Oljeflaket er en gedigen trussel.

Ifølge Viltforvalter Åsmund Fjellbakk hos fylkesmannen i Østfold er det trolig flere hundre ærfugl i området i februar. Utover våren er det adskillige tusen ærfugler her. Den sjeldne teisten, alkefuglen som vi har 30–50 hekkende par av i Østfold, kommer for fullt i mars. Den hekker blant annet på Heia. Noen få overvintrer.

Tjelden samler seg i flokker på de nakne holmene før isen går lenger inne i skjærgården. Fuglene er allerede på plass.

– Vi er i ferd med å skaffe oss fersk informasjon om sjøfuglene i området ved hjelp av helikopter, opplyser Fjellbakk.

Kommunikasjonsdirektør Ola Stenvaagnes i Kystverket bekreftet at olje har nådd Hvalerkysten. Oljeoppsamling pågår i området, og det er stadig flere ressurser som kommer frem – og som settes inn i aksjonen.


Del på Facebook

Passerer Akerøya

I morgentimene i dag ser det ikke ut til at oljeflaket vil ramme de mest verdifulle sjøfuglområdene i Hvaler-skjærgården. Vind- og strømforhold vil avgjøre. Foreløpig driver flaket vestover, forbi Akerøya, som også er et viktig sjøfuglområde på våren, og over mot Vestfold-siden. Fjellbakk opplyser at flaket ser ut til å berøre sørenden av Akerøya. Han kan foreløpig ikke si noe om antall sjøfugler i dette området. Fylkesmannen har også en båt ute for å skaffe seg bedre oversikt.

– Hvor viktig er Heia-Torbjørnskjær-området sett i en større sammenheng.

– Det er ett av de mest verdifulle sjøfuglområdene vi har på vår del av kysten. Det har regional betydning, sier Fjellbakk.

Tåler lite

Sjøfuglene tåler lite olje før de bukker under. Spesielt alkefugl og ender er utsatt. Fugler som blir tilgriset av olje mister raskt isolasjonsevnen og fryser i hjel. I tillegg vil de vaske seg, og dermed får de i seg olje.

Ytre del av Hvaler huser også en stor del av Østfold-bestanden av steinkobbe. Selene ligger på skjærene ytterst i fjorden, og dyrene er også truet av olje. På sikt kan oljen også skade livet på havbunnen.

– Vi har svært verdifulle korallrev på Hvaler og et rikt dyreliv under vann. Hvorvidt oljen vil klumpe seg og synke ned på havbunnen i Østfold gjenstår å se, sier Fjellbakk. Myndighetene følger utviklingen nøye.

 Les også: Oljen for Godafoss har nådd land på Akerøya

Les også:– Skipene kjører alt for fort

Les også: Havarist ringet inn med oljelenser

Les også: Dette er nå en statlig aksjon

Les også: Opplevde sitt fjerde havari utenfor stuedøren

Les også: Jobber på spreng mot oljesøl på Hvaler

Les også: Bugge frykter sjøfuglkatastrofe

Les også: Traff nesten Kystverkets lykt

Les også: Kinesisk båt på grunn