Båthavnplanene til den profilerte eiendomsutvikleren fra Fredrikstad er lagt ut til høring. Kommunen har fått flere henvendelser fra folk som frykter at det blir et flytende hyttefelt for eiere av store båter som blir boende i havna i feriesesongen.

Nå er det krav om at kommunen styrer prosjektet i ønsket retning – til en lokal småbåthavn for fastboende og hytteeiere i området.

– Man kan ikke lage en plan som vil bety omgåelse av forbudet mot bygging av fritidsboliger i 100-metersbeltet ved å åpne for salg av båtplasser hvor folk kan bo i båtene sine, skriver advokat Petter Simonsen i sine innvendinger.

Les også: Har planene klare for Skjærhalden

Er ikke bekymret

Eiendomsutvikler Arild Åserud er ikke bekymret for det advokaten anfører. Han er heller ikke bekymret for anklager om at småbåthavnen er i ferd med å bli større enn arealet som er avsatt i kommuneplanen. Folk er også skeptiske til bensinsalg og kiosk.

– Jeg er ikke overrasket. Vanligvis er det mer reaksjoner når jeg lanserer nye planer. Det er alltid noen som vil ha det som det er, sier Åserud til FB.
– Dette blir en helt vanlig brygge. Jeg har 46 interessenter som vil kjøpe båtplass, sier han.

–Blir det i praksis kjempestore båter som folk skal bo i?
–Det er ikke tanken i det hele tatt. Interessentene så langt har ikke digre båter. Situasjonen er at folk som bor i området og kjøper seg tomter, trenger en havn. Fastboende får førsterett.

– Er Korshavn-planene for store?
–Det er ikke riktig at jeg har gått ut over kommuneplanen. Havna har heller blitt litt mindre.

– Er det aktuelt med noen oppgradering av veien til Korshavn?
– Vi trenger ikke noen oppgradering, det er ikke behov for noen bedre vei ned til Korshavn. Den siden av saken har vi allerede diskutert med kommunen.

Bølingshavn-planen

Han har også lansert lignende planer i naboområdet Bølingshavn.

– Det går sakte, men sikkert fremover. Jeg eier nå butikken, sjøbua og kiosken i Bølingshavn, sier Aaserud.