Nå har Aaserud alle brikkene på plass for å gå i gang med sin utbygging i idylliske Bølingshavn på Kirkeøy. Inntil for kort tid siden manglet han en liten snipp ved sjøen. Men ved å kjøpe 100 kvadratmeter fra kommunen ligger alt godt til rette for å gå videre.
Aaserud håper det blir byggestart første uke i august.
Kommunen har valgt å holde saken unntatt fra offentlighet midlertidig mens de har vært i forhandlingsfase med Aaserud.
Kommunen har nå, etter at avtalen er i havn, valgt å offentliggjøre dokumentene og fortelle åpent om bensintomten som er solgt.
– Jeg synes vi har fått godt betalt for tomten, sier rådmann Torleif Gjellebæk til FB.

Manglet bensintomten

Aaserud har kjøpt opp butikken i Bølingshavn, men til eiendommen hørte det også en bu som har vært brukt til kiosk og bensinutsalg. Bua har stått på kommunens grunn, og Aaserud har gjennom avtalen med kommunen fått kjøpt grunnen for en halv million kroner.
Aaserud forklarer nå villig om havneanlegg med nye båtplasser, bygging av leiligheter og parkeringsplasser som skal bli sprengt inn i fjellet.
– Fristen for å klage på reguleringsplanen gikk ut i forrige uke. Vi har ikke fått noe vesentlig av klager, så dette ser greit ut. Vi håper det blir byggestart første uke i august, sier Aaserud til FB.

Mange båtplasser

Den gamle funkiskassa av en kolonialbutikk skal rives, og det samme gjelder sjøbu, kiosk og bensinpumper.
– Planen åpner for 40 nye bryggeplasser lenger inn, på et område som ikke jeg kontrollerer. I tillegg blir det 25 båtplasser på mitt område, og vi ser for oss å få opp en ny minibutikk der den gamle butikken var, og nye bensinpumper ytterst på bryggeanlegget, sier Aaserud. Han planlegger også fire til seks leiligheter, som skal selges.
– Det skal bli leiligheter for fastboende, ikke feriegjester, sier Aaserud.
Han har selv fått erfare at det er behov for flere parkeringsplasser i sommersesongen.
– Vi vil borre oss inn under butikken og sprenge ut 25 parkeringsplasser i fjellet, forklarer han.
Han er glad han har fått i havn avtalen med kommunen om kjøp av grunnen.
– Når vi skal utvikle en eiendom, vil jeg helst eie grunnen. Det dreier seg om 100 kvadratmeter, og så lenge bua vår allerede står der, tror jeg ikke det er noen andre som kan nyttiggjøre seg arealet, sier Aaserud til FB.

Solgt til takstpris

Saken er behandlet både i formannskapet og kommunestyret. Tilbudet fra Aaserud er enstemmig godtatt.
– Vi har solgt til takstpris. Aaserud eier også området rundt. Ved å selge til noen andre hadde vi vanskeliggjort gjennomføringen av reguleringsplanen for Bølingshavn, sier rådmann Gjellebæk til FB.