Helsehuset på Værste blir gedigent

Slik ser Værste AS for seg det såkalte minisykehuset hvor både private og kommunale helsetjenester skal inn. Den som kommer kjørende over den nye Værstebroa, vil først få Fredrikstad Stadion på venstre side. Deretter kommer minisykehuset ved rundkjøringen der veien fortsetter rett frem mot Glombo og en vei går til venstre mot Bjølstadtunnelen.

Slik ser Værste AS for seg det såkalte minisykehuset hvor både private og kommunale helsetjenester skal inn. Den som kommer kjørende over den nye Værstebroa, vil først få Fredrikstad Stadion på venstre side. Deretter kommer minisykehuset ved rundkjøringen der veien fortsetter rett frem mot Glombo og en vei går til venstre mot Bjølstadtunnelen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Minisykehuset i Fredrikstad blir innholdsrikt og stort. Byggeplanene er på mellom 15.000 og 20.000 kvadratmeter – snaut tre fotballbaner.

DEL

I helsehuset kan det bli alt fra geriatrisk poliklinikk og blodbank til livskrisesenter tilknyttet legevakten, såkalt friskvernsentral og helsestasjon for ungdom.

– Det er få ting som er bestemt. Sannsynligheten er imidlertid stor for at vi får inn legevakt og overgrepsmottak, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune.

I intensjonsavtalen mellom Værste AS og Fredrikstad kommune kommer det frem hvilke kommunale funksjoner ulike arbeidsgrupper ønsker seg inn i helsehuset.

– Denne listen er et arbeidsverktøy som skal med videre i konseptfasen. Her snakker vi om områder som trenger en konsekvensutredning, sier Danielsen, som ikke vil utdype «ønskelisten» nærmere.

Les også: Ny legevakt åpner snart på Værste

Foreslått inn i helsehuset

Legevakt og overgrepsmottak med observasjonssenger for somatikk og akutt avrusning.

Livskrisesenter tilknyttet legevakt.

Lærings og mestringssenter.

Friskvernsentral.

Tilrettelagt styrking av forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre.

Rehabilitering – dagtilbud, ambulant tverrfaglig team, kompetansesenter.

Intermediæravdeling- korttid.

Legemiddelassistert rehabiliterings enhet/klinikk og rehabiliteringsavdeling rus.

Tidlig intervensjons og behandlingsavdeling rus og psykiatri.

Lavterskel helseenhet rusmisbrukere (feltpleien).

Koordinerende enhet/helseadministrasjon (Forebyggende og kurative helsetjenester).

Helseinformasjonstorg med representanter for brukerorganisasjoner, nettilgang og lignende.

Eldres hus med tilknyttede aktiviteter.

Lavterskel psykolog/psykiatritjeneste for voksne og barn/unge.

Koordinerende instans for ivaretakelse av overgang sykehuset/hjemmet for barn/unge med link til familiesenterordning.

Ungdommens helsestasjon, eventuelt koordinerende enhet for helsevern barn/unge.

Ulike polikliniske og ambulante tilbud som sårpoliklinikk, diabetespoliklinikk, geriatrisk
poliklinikk og hjemkonsulent tilbud.

Koordinerende team eldre.

Brukerombud.

Vaksinasjonskontor.

Mange vil inn

– Noe helt eksakt areal på helsehuset har vi ennå ikke. Men planene er på mellom 15. 000 og 20.000 kvadratmeter, sier administrerende direktør i Værste Sigbjørn Moe.

Sommeren 2012 får Fredrikstad sitt eget «minisykehus». Det skal ligge sør for Cowi-bygget, ikke langt fra høyskolens avdeling for helsefag. Hvilke private aktører som skal inn i helsehuset, vil ikke Moe ut med.

– Vi er i god dialog med flere private aktører. Men det foreligger ingen leiekontrakter, sier Moe.

Værste har, etter at FB sist skrev om intensjonsavtalen mellom dem og kommune, fått en rekke henvendelser.

– Det er hyggelig at så mange ønsker seg plass i helsehuset, men vi er selektive. Vi ønsker å få til et godt helhetlig tilbud, sier Moe.

PS! Den midlertidige legevakten på Værste åpner tirsdag 19. oktober.

Les også: - Fredrikstad kan bli en helseby

Les også: "Minisykehus" til Værste

Artikkeltags