– Blir det ikke hetende Haugen-skipet, er også Rolvsøy-skipet et bedre navn enn Tune-skipet, mener Eliassen.

Støtter Johansen

Historikeren, førsteamanuensisen, forfatteren og den tidligere så glødende museumsmedarbeideren støtter dermed utspillet i tirsdagens Fredriksstad Blad, der Jan-Egil Johansen i Hauge Lokalsamfunnsutvalg tar til orde for at Tune-skipet er et helt ukorrekt navn på det vikingeskipet som ble funnet ved Haugen gård i Rolvsøy i 1867.

– Jeg er ikke opptatt av å la lokal patriotisme styre meningene i denne saken, jeg er opptatt av hva som er historisk korrekt, og det korrekte i historisk forstand er at skipet ble funnet ved Haugen gård i Rolvsøy.

– Dermed burde Tuneskipet heller navngis etter gården og funnstedet, og ikke etter det store området som i sin tid var Tune sogn, sier Eliassen.

Må ligge i Rolvsøy

– Jeg har også fulgt debatten i sommer om hvorvidt en kopi av skipet bør bygges opp i Sarpsborg eller Fredrikstad, men der må jeg si at jeg er imot at et eventuelt slikt prosjekt legges til Fredrikstad, mener Sven G. Eliassen.

– I og for seg burde heller ikke et slikt prosjekt knyttes til Sarpsborg, selv om det blir riktigere. Hele vikingekulturen på 800- og 900-tallet hadde stor betydning i dette området, og hadde direkte innflytelse på grunnleggelsen av byen Borg i 1016. Uten denne kulturen ville det ikke ha eksistert noen Borg, og dermed heller ikke noe Sarpsborg. Derfor er dette en riktigere plassering.

– Men når det er sagt, synes jeg at Haugen gård i Rolvsøy må være stedet dersom en replica, eller en nøyaktig kopi, av Tuneskipet skal bygges opp, sier Sven G. Eliassen.

Les også: – Tull at Tuneskipet hører til Sarpsborg

Les også: Kopierer Tuneskipet