Det bekrefter kollektivkoordinator i Statens vegvesen, Øystein Ristesund, overfor Fredriksstad Blad.

– Vi vet ikke om flere rundkjøringer som har busslomme enn tilfellet på Østsiden, uttrykker Ristesund.
– Sannsynligvis er den alene om å ha lomme på landsbasis, legger han til.

Les også: Blinklysråd for rundkjøring

Fra 1957

Rundkjøringen ble anlagt samtidig som Fredrikstadbrua sto klar den 18. august i 1957. Ifølge kollektivkoordinatoren var den i tillegg blant landets første og største rundkjøringer.

– Det er få av denne størrelsen. Vanligvis er rundkjøringene forholdsvis små. Noe av bakgrunnen da man anla rundkjøringen på Østsiden var at den skulle fange opp trafikken fra de ulike retningene, forklarer Ristesund videre.

For et par år siden ble for øvrig busslommen oppgradert for å tilfredsstille de nye kravene som var satt.

Fredet

I 2008 ble rundkjøringen fredet sammen med Fredrikstadbrua. Byen fikk dermed også landets første fredede rundkjøring. Både brua og rundkjøringen ble vurdert som tekniske kulturminner.

I boken om nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner som Statens vegvesen skulle bevare, het det blant annet i begrunnelsen:

«Fredrikstadbrua er med sin imponerende størrelse og godt synlige konstruksjon med overliggende fagverksbue et viktig identitetsskapende element i byen. Sammenhengen med rundkjøringen i Fredrikstad øst forsterker bruas verdi i veiplanleggingssammenheng og viser at man mot slutten av 1950-årene var godt orientert innen veiplanlegging og trafikkavvikling.»

«Høyreregelen ble først brukt i rundkjøringene og dette førte til avviklingsproblemer. Rundkjøringer fikk ikke gjennomslag i Norge før man på 1980-tallet innførte vikeplikt for trafikk i rundkjøringer», står det å lese i boken.