Det viser både tall fra Forbrukerrådet og en sammenligning FB har gjort mellom ulike kommuner og fylker. Landsgjennomsnittet ligger også under Fredrikstads pris.

For det er svært få andre steder i landet man må betale 2.380 kroner for en hel plass på SFO. I tillegg må foreldrene ut med 155 kroner for mat.

Det blir 27.885 kroner i året.

Selvkost

– Det er dyrt, fastslår til og med Ottar Bruhn, spesialkonsulent i oppvekstseksjonen i Fredrikstad kommune.


Del på Facebook

– Vi i administrasjonen foreslo i budsjettet for 2011 å øke prisene. Men de rødgrønne politikerne sa klart nei. De styrket i stedet SFO-budsjettet med 1,2 millioner kroner for at foreldrebetalingen ikke skulle økes.

Skolefritidsordningen drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at foreldrene selv skal betale det det koster å drive SFO.

Kommunen subsidierer altså ikke driften, utover de nevnte 1,2 millionene. SFO koster rundt 50 millioner kroner i året og det dekkes av foreldrene.

Det eneste kommunale bidraget går til 17–18 stillinger for elever med ekstra behov. Det kan være funksjonshemmede eller barn med ulike former for atferdsproblematikk.

Billig for sarpingene


Sarpsborg kommune driver også SFO som selvkost. Likevel er prisen langt lavere enn i Fredrikstad; 1750 kroner i måneden.
Da er til og med maten inkludert.
– Hvordan er det mulig?
– Det kan nok hende vi har en annen bemanning, svarer Else Grethe Mathisen i Sarpsborg kommune.
Og tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) viser at SFOene i Fredrikstad har flere ansatte enn i Sarpsborg. I nabobyen er det 22 barn per årsverk, her er det 16 barn for hvert årsverk.
– Vi har alltid hatt en høy bemanning. Derfor har vi en dyrere SFO. Vi har også hatt en god lønnsøkning for de ansatte, sier Ottar Bruhn.
Opplæringsloven sier ingenting om SFO-bemanning. Det er opp til hver enkelt kommune å vedta vedtekter som skolefritidsordningen skal styres etter.
I Fredrikstad er det fastsatt en bemanningsnorm på cirka 15 hele plasser per årsverk.