Med over 9.000 medlemmer i ryggen kaster LO seg nå inn i debatten om byens styringsform.

LES OGSÅ:Frykter lukkethetskultur

Johannessen opplyser at alle forbundene og hele LO-styret står bak vedtaket om å si nei.

Lukkede møter

– Vi vil beholde formannskapet som er bredt sammensatt, og hvor også mindretallet har en stemme. For å sitte i et byråd er det ikke noe krav å være folkevalgt.

- Vi ser en tendens til at byrådet blir rekruttert av høyt utdannede eksperter. Dette er en kime til et teknokrati, sier Johannessen til FB.

LES OGSÅ: Ny toppsjef for 6.000 ansatte

LO-lederen legger vekt på at prosessene må være så åpne som mulig og sier at en byrådsløsning er en innsnevring.

I motsetning til formannskapsmøtene kan møtene i byrådet lukkes for allmennheten. Sivilombudsmannen er kritisk til at politiske prosesser blir lukket på denne måten.

– I et formannskap er også flere involvert, sier LOs leder.

Makt hos politikerne

– Men er det ikke slik at de reelle avgjørelsene også tas bak lukkede dører i dag, på flertallspartienes gruppemøter?

– Det vil alltid være noen som snakker sammen uten at mediene og allmennheten er til stede. Det er en viktig forskjell på et åpent formannskap og et lukket byråd, sier

Johannessen som heller ikke ser noen grunn til å fjerne rådmannen og erstatte med et byråd:

– Makten ligger uansett hos politikerne. Hvis rådmannen har fått for mye makt, slik noen hevder, er det i så fall politikerne som har gitt ham den.

Vi vil beholde formannskapet som er bredt sammensatt, og hvor også mindretallet har en stemme.

– Lyttet til LO

Atle Ottesen, leder i Fredrikstad Ap, er ikke overrasket over LOs nei til parlamentarisme.

– Det var tidlig kjent. LOs fylkeskonferanse stilte krav til oss om å beholde medbestemmelse. Derfor har vi sagt at administrasjonsutvalget skal bestå, og alle sakspapirer skal følge saken frem til bystyret.

Han avviser at parlamentarisme betyr mindre demokrati.

– En parlamentarisk modell utfordrer ikke bredden i lokaldemokratiet. I 1884 flyttet Stortinget makt fra embetsmenn til folkevalgte. I Fredrikstad kan makten flyttes fra byråkratiet til folkevalgte.

- Vi får altså mer demokrati – ikke mindre. Vårt eget partidemokrati blir minst like viktig som tidligere, sier Ottesen til FB.
 

- Ikke robust

Terje Moland Pedersen (Ap)har som tidligere statssekretær, flere års erfaring med parlamentarisme.

terje moland pedersen

TERJE MOLAND PEDERSEN

Han sier til FB at den foreslåtte modellen for parlamentarisme i Fredrikstad ikke virker robust.

– Hvis vi først skulle ta steget og innføre parlamentarisme må vi ha en ordning som fungerer. Det er for snaut å ha et byråd med fem medlemmer, pluss en politisk rådgiver.

- Disse politikerne vil få tunge oppgaver. En byråd for helse og velferd ville få ansvaret for svært mange ansatte og et budsjett på 2,1 milliarder kroner. Å gi en politiker så store oppgaver er tilnærmet umenneskelig, sier Pedersen som minner om at statsråder for tunge departementer har flere statssekretærer og politiske rådgivere. 

Han mener også at målene om sterkere politisk styring kan nås gjennom dagens formannskapsmodell. 

– Jeg lytter til argumenter fra begge sider og regner meg som skeptiker. Per i dag skal det mye til før jeg vil stemme for å innføre parlamentarisme, sier han.

Etter det FB forstår er det helt åpent hva som blir utfallet av avstemningen på Arbeiderpartiets representantskapsmøte 13. oktober og hva bystyret lander på.

Pedersens skepsis viser at det er langt fra sikkert at flertallet følger ordføreren.