Går inn for å flytte akuttmottaket i Moss til Fredrikstad

Sykehuset i Moss.

Sykehuset i Moss. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Sykehusdirektøren lover at befolkningen i Moss ikke skal merke noe til omleggingen når akuttmottaket flyttes til Fredrikstad 24. april 2012.

DEL

Ledelsen i Sykehuset Østfold fastholder sitt ønske om å flytte akuttmottaket i Moss til Fredrikstad, for å samle akuttfunksjonen der i god tid før de skal flytte videre inn i det nye sykehuset på Kalnes i første halvår av 2016.

Stort engasjement. Mange lokalpolitikere her i Moss har engasjert seg sterkt imot en flytting av akuttmottaket, og dagens ordfører Tage Pettersen (H) var en av dem som ledet an i fakkeltoget mot nedleggingen i september.

Men ledelsen mener at de har en rekke vektige argumenter og foreslår nå for styret i Sykehuset Østfold å vedta denne omleggingen på styremøtet førstkommende mandag.

– Denne omstillingen vi gjør nå er selve forutsetningen for å starte å klargjøre for ombygging av sykehuset i Moss, forklarer strategi- og økonomidirektør Tore Dag Olsen.

God kvalitet

Og sykehusledelsen er klare på at man med den gode kompetansen som er bygget opp i ambulansetjenesten i Østfold, ikke vil utsette pasienter for fare ved den litt lengre reiseveien. Men det kan hende at man vil kjøpe inn flere ambulanser.

– Vi har begynt å gjøre en kartlegging i forhold til om dette betyr av økt kapasitet. Det kan hende at vi trenger flere biler, sier lederen for AMK-sentralen i Østfold, Liv Marit Sundstøl.

Må kanskje bytte. Mange ansatte i Sykehuset Østfold vil ble berørte, og noen må muligens bytte arbeidssted. Men Ebbesen presiserer at det vil være flere ansatte som nå jobber i Fredrikstad som vil måtte jobbe i Moss, enn omvendt.

– Det som gjenstår nå er et styrevedtak. Så må vi høre på medarbeiderne i forhold til ønsker de har.

Artikkeltags