Fy-ordene

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Dverg, døvstum, autist, synssvak, lenket til sengen, blindehund. Dette er ord ni organisasjoner advarer mot at du bruker.

DEL

Ni organisasjoner har gått sammen og laget en svarteliste over ord de ønsker at publikum ikke skal bruke, for å unngå å bli omtalt i diskriminerende vendinger. Dermed advares du mot å bruke ord som dverg, døvstum og autist.

Ikke-ord

Følgende ord skal ikke brukes:

funksjonsfrisk
de funksjonshemmede
ufør som synonym til funksjonshemmet
yrkeshemmet som synonym til funksjonshemmet
psykisk utviklingshemmet
krøpling
forkrøplet
invalid/invalidisert
invalide-bil og andre bindestrekord
vanfør
lenket til rullestolen/sengen
dverg
åndssvak
(mentalt) tilbakestående
autist
mongoloid
retardert
sinnssyk
grønnsak
synssvak
blinde + hund/bøker
tunghørt
døvstum
døve + tolk/språk
ordblind
sukkersyke
senile (heter dement eller senil-dement)
multihandikappet

- Vær varsom

Disse ordene skal du være varsom med å bruke:

psykopat
handikappet
gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)
hjelpeløs
vansiret
ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.
bruk av ord som sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb
bruker - skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet

Anbefales

Disse ordene anbefales du å bruke:

funksjonshemmede
mennesker/personer med funksjonsnedsettelser
mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne
mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.
mennesker med autisme
funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede
bevegelseshemmede
synshemmede = blinde og svaksynte
hørselshemmede og døve
døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)
kortvokst
utviklingshemmet
diabetes/diabetiker
dysleksi/dyslektiker
punktskrift i stedet for blindeskrift
tegnspråk (ikke døvespråk)
førerhund

- Kollektiv bevissthet

- Optimalt vil vi at man skal være opptatt av begrepsbruk, sier Berit Vegheim, seniorrådgiver i Stopp diskriminering/Uloba.

Hun forteller at listen først var mentet på media, men at man ønsker en kollektiv bevissthet rundt ordbruken.
- Ordene er ikke nødvendigvis sårende, men feil, misvisende, degraderende, utdaterte og belastende, sier hun til Moss Avis.

- Derfor skulle vi gjerne høynet bevisstheten i det norske samfunnet, legger hun til.

Lista er utarbeidet av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund.

Kommer du til å følge endre din språkbruk nå? Eller er den helt på linje med anbefalingene over?

Artikkeltags