Frustrert over dårlige rullestol-forhold

Humpetitten: For rullestolbruker Jytte Krogager finnes det mange utfordringer på vei fra boligen på Leie til Fredrikstad sentrum, blant annet som denne fordypningen i Ilaveien. Foto: Marte Marie Frisell

Humpetitten: For rullestolbruker Jytte Krogager finnes det mange utfordringer på vei fra boligen på Leie til Fredrikstad sentrum, blant annet som denne fordypningen i Ilaveien. Foto: Marte Marie Frisell

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Jytte Krogager må kjøre sikk-sakk og omveier til Fredrikstad sentrum.

DEL

– Jeg syns at vedlikeholdet av veier og gangfelt fra kommunens side er for dårlig, forteller Jytte Krogager.

På grunn av problemer med knærne må hun benytte den elekstriske rullestolen når hun skal fra boligen på Leie til Fredrikstad sentrum.

– Jeg bruker alltid Ilaveien når jeg skal til byen. Den er det beste alternativet, sier hun og forklarer at gangfeltet langs Rolvsøyveien enkelte steder er så skevt og humpete at hun er redd stolen vil tippe.

Hun har nylig skrevet et brev til kommunen hvor hun påpeker flere veier og fortau som må forbedres.

«Noen fotgjengeroverganger er rene vaskebrett,» står det blant annet i brevet.

Dårlig lovverk

Magne Haaland, som sitter i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune, bruker selv elektrisk rullestol. Han har vært engasjert i funksjonshemmedes hverdag siden 1970.

– Alt for lite har skjedd siden den gang. Grunnen er blant annet et for dårlig lovverk til å regulere hvordan fortau og slikt skal bygges, sier han, men påpeker at ting går framover.

I 2010 kom byggteknisk forskrift, også kalt TEK 10, som blant annet sier at alt som bygges av det offentlige skal tilrettelegges for funksjonshemmede. Når Stortorvet i sentrum står klart vil det derfor være godt tilrettelagt for rullestolbrukere og blinde.

Jan Kenrick G. Jackson, leder i lokallaget til Norges Handikapforbund, sier at dårlig vedlikehold er et problem for flere.

– Det er mye som ikke er bra nok. Allikevel har jeg en oppfatning av at kommunen gjør mer nå enn før, sier han.

Ikke nok midler

Lars Øyvind Nilsen, overingeniør i avdeling for regulering og tekniske tjenester i Fredrikstad kommune, sier at de gjerne skulle gjort mer vedlikehold og foretatt kvalitetshevinger på vei og gatenettet, men de har ikke midlene som kreves.

– Vi gjør det beste med det vi har, men vi har rett og slett ikke nok, forteller han.

Nilsen forklarer at de stadig legger fram behov for midler til vedlikehold og investeringer, men det bevilges ikke nok.

– Det er anslått et økonomisk etterslep på 363 millioner kroner som vi har orientert politikerne om. I år er det bevilget fem millioner kroner til asfaltering på investeringsbudsjettet, forteller Nilsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken