Det var i en artikkel publisert på demokraten.no, som ble sitert på f-b.no som gjør at Laabak nå vil dementere utstpillet om at partiet åpner for en økning av eiendomsskatten.

- Jeg ble intervjuet av journalister i etterkant av rådmannens presentasjon av ”forslag til budsjett”. Jeg føler meg tvunget til å dementere de utsagnene som er blitt tillagt. Hele gruppen står for partiets målsetting, men vi må imidlertid vurdere i hvor raskt tempo målsettingen kan gjennomføres, sier Bjørnar Laabak.