– Fredrikstad kan bli en helseby

Slik ser Værste AS for seg sitt «Helsepluss». FB trykket tegningene fra Griff, da vi skrev om planene i februar i år.

Slik ser Værste AS for seg sitt «Helsepluss». FB trykket tegningene fra Griff, da vi skrev om planene i februar i år.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Sommeren 2012 får Fredrikstad sitt eget «minisykehus» på Værste.

DEL

– Det nye helsehuset vil spare kommuneøkonomien for titalls millioner i året, sier ordfører Eva Kristin Andersen.

Og styreleder på Værste AS, Jon Brynildsen, legger til:
– Dette helsehuset representerer nytenkning i hvordan helsetjenestene skal ytes. Når så mange tjenester blir samlet, vil det gi store samdriftsfordeler samtidig som brukeren står i fokus.

Les også: "Minisykehus" til Værste


Helsehus med senger


Værste AS og Fredrikstad kommune skrev i formiddag, slik FB meldte i går, en intensjonsavtale.

Helsehuset skal ligge sør for Cowi-bygget, ikke langt fra høyskolens avdeling for helsefag.
Legevakten som fra 19. oktober skal midlertidig holde hus ved den nye Værstebroa, skal inn i helsehuset.

Også røntgen, laboratorium, og ulike lavterskeltilbud skal inn i bygget.
– Vi er spesielt fornøyde med at både private og offentlige aktører viser så stor interesse for prosjektet, sier Brynildsen.

Kommunen blir en vesentlig leietager i det nye helsehuset.
– Etter 2012 vil kommunen få dagsbøter dersom utskrivningsklare pasienter blir værende på sykehuset. Vi ser derfor også for oss en sengepost.
Kommuneoverlege Sofie L. Danielsen ser for seg 20 til 30 senger i det nye «minisykehuset».

Spesialistene kommer

Værste planlegger et helsehus på 15.000 til 20.000 kvadratmeter.

Hvilke funksjoner som kommer, er ennå ikke klart i detalj.
– Men det blir blant annet legevakt, private legesentre, apotek, tannlegesenter samt et større antall spesialisthelsetjenester. Vi har også et håp om å få en ambulansetjeneste, sier Brynildsen.

Han legger til at bygget vil bli oppført i to eller tre byggetrinn og regner med at innflytting i første byggetrinn vil skje sommeren 2012.

Sykehuset Østfold flytter 2014 til Kalnes, men ikke alle av dagens tjenester vil bli å finne i det nye sykehuset. Dette kan bety at noen av dagens sykehusfunksjoner kan få plass i det nye helsehuset.

På vei til å bli helseby

Helsehuset skal, ifølge ordføreren, ikke bare sikre et godt helsetilbud til innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler, men også videreutvikle dagens tilbud.

Værstes prosjektleder for helsehuset, John Grønlien i Totalprosjekt, deltok på dagens pressekonferanse. Han har stor tro på at Fredrikstad kan bli en helseby.

– Dette er landets første helsehus, i samhandlingsreformens ånd, som blir lansert. Det er forhåpentligvis også det første som står ferdig, sier Grønlien.
Og legger til:

– Fredrikstad er med dette helsehuset på vei til å bli landets helseby.

– Hva mener du med det?

– Hvis aktivitetsbyen nå kommer på plass (red.anm. opprustning av Kongstenområdet med golfbane, ridesenter og badeland) og kommune får grepet om eldreomsorgen vil Fredrikstad kunne bli landets helseby, sier Grønlien.

PS! Helsehus-avtalen skal opp i formannskapet 23. september.

Les også: "Minisykehus" til Værste

Les også: Ny legevakt åpner snart på Værste

Artikkeltags