Det er ikke så farlig, tenker du kanskje. Det er ikke seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning enig i, med bakgrunn i at vår eksistens er avhengig av at humler og bier gjør jobben med pollinering av planter og trær. Aftenposten skrev i går om mengder av humler som ble funnet døde under parklind i Oslo.

Parklind vokser ikke naturlig, men er mye brukt til beplantning i Norge, og Ødegaard mener den bør forbys. Parklinden det i artikkelen vises til er krysning mellom småbladlind og storbladlind, og forskeren mener humlene dør når de får i seg nektar med for stor konsentrasjon av sukkerstoffet mannose, eller av kombinasjoner av dette stoffet og plantevernmidler, ifølge avisen.

LES OGSÅ: Vil dyrke en bær(e) kraftig fremtid

– Vanskelig å virte

Humledøden oppstår i blomstringstiden og gjerne i perioder med tørt vær, heter det saken.

Grøntforvalter Inger Hilmersen i Fredrikstad kommune sier hun leste artikkelen med stor interesse, og at dette er noe hun ønsker å vite mer om.

Hilmersen bekrefter at det også i vår by er plantet mange lindetrær. Blant annet fins det en del av dem i parkene på Lykkeberg og ved Domkirken.

– Parklind og andre typer lind har vært brukt siden 1600-tallet og plantes mye i byer. Den tåler godt stress, forurensning og beskjæring, sier hun.

Hilmersen påpeker at det er vanskelig å vite om Fredrikstad har trær som kan forårsake humledød som nevnes i Aftenposten, og viser til at sammensetningen kan variere:

Vil følge med

– Parklind kan være krysning av storbladlind og småbladlind, eller av parklind og ulike mengder av storbladlind. Det er uvisst hvilken sammensetning og hvilke mengder som eventuelt kan være skadelig for humler, påpeker hun.

– Å bestemme hvilke typer vi har her er dessuten en jobb for spesialister, påpeker hun og legger til:

– Dette er interessant. Jeg vil følge med dersom det kommer fagartikler om dette fremover. Jeg er ikke insektforsker, sier hun smilende.

Hun stiller for eksempel spørsmål ved om trærnes plassering eller grad av forurensning kan påvirke fenomenet.