Gå til sidens hovedinnhold

Fikk rett på overtid

Artikkelen er over 8 år gammel

Sivilombudsmannen aksepterer ikke kravet om å bevare tre av de åtte gamle FMV-kranene.

Det betyr i praksis at fylkesmannen  og Fredrikstad kommune må pakke opp kransaken på nytt, lenge etter at  alle trodde den var endelig avgjort.

Bakgrunn: Kranene på Værste er ikke brukt på lenge. Nå vil fylkeskonservatoren beskytte tre av åtte kraner for å bevare preget og byens identitet.

Advokat Helge Skaaraas har vunnet frem med  kransaken på FMV på overtid. Han har fått gjennomslag hos Sivilombudsmannen som redegjør for saken i en rykende fersk uttalelse.

– Jeg ber om at fylkesmannen vurderer saken på nytt, skriver sivilombudsmann  Arne Fliflet i en fersk uttalelse om saken som gjelder rivning av kranene på FMV.

Les også:  – Krankravet er urimelig

Søkte om å rive fire kraner

Kommunen mente at for å rive måtte Jotne ha dispensasjon fra et krav om å lage områderegulering og detaljreguleringsplan, noe som er omfattende og kostbart.  Men kommunen satte som betingelse for å gi dispensasjon at tre gjenstående kraner ble vedlikehold godt nok til at det var mulig å få til en bevaring av disse kranene i et langsiktig perspektiv.

Striden har gått på om kommunen har lov til å sette slike betingelser for å rive fire kraner.  Jotne, som klaget, nådde ikke frem hos fylkesmannen.  Fylkesmannen mente at vilkåret ikke var  usaklig eller urimelig tyngende.

Les også: Jotne Eiendom vil fortsatt ikke påta seg ansvar og vedlikeholdskostnader for tre av de gamle kranene på Værste.

Ikke avgjort

Dermed trodde de fleste at saken var endelig avgjort. Men advokat Helge Skaaraas tok saken  videre til Sivilombudmannen på vegne av Jotne, og  dermed er hele saken i ferd med å snu igjen etter at Sivilombudsmannen  har uttalt seg til fordel for Jotne.  Sivilombudsmannen mener at  rivningen ikke var avhengig av dispensasjon fra plankravet.

Sivilombudsmannen har riktignok ikke formell instruksjonsmyndighet over fylkesmannen, men  normalt vil fylkesmannen være  lydhør når  Sivilombudsmannen uttaler seg til fordel for en klager. 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.