Det kommer frem i Sykehuset Østfolds oversikt for 3.3-meldinger om uønskede hendelser.

En pasient som skulle få behandling med antibiotika intravenøst, fikk en dose som var tilberedt til en annen pasient.

Lege ble tilkalt, og det gikk bra med pasienten – ifølge sykehuset.

Hundrevis av feil

Pasientsikkerhetsutvalget ved sykehuset mener medisinforveksling prinsipielt er en alvorlig hendelse. Utvalget mener også at prosedyre «Egenkontroll og dobbeltkontroll» ikke ble fulgt i denne saken.

– Feilmedisinering kan få alvorlige konsekvenser, sier kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Østfold Anne Grethe Erlandsen.

– Hvor mange pasienter blir feilmedisinert ved Sykehuset Østfold?

– Det er et stort problem ved alle landets sykehus, også her. Det er store tall. Her på sykehuset tipper jeg det skjer flere hundre slike hendelser i løpet av et år, de aller fleste av disse går imidlertid bra. Men feilmedisinering er potensielt farlig, sier Erlandsen.

Elektroniske pilleskap

– Hvorfor har dere ikke bedre systemer?

– Vi har systemer, men i dag er medisinering et arbeid som gjøres helt manuelt. Vi er avhengig av at hver enkelt ansatt klarer å utførte dette arbeidet uten systematiske, tekniske hjelpemidler, sier Erlandsen. Sykehuset jobber nå med å få strekkode tilknyttet både pasienter og medisiner, slik at det ved å skanne pasient og medisin er umulig å gjøre feil. Dette vil vi starte opp med på Kalnes.

– Men veldig snart begynner vi med elektroniske medisinkurver ved sykehuset i Fredrikstad. Dette vil bidra til å bedre sikkerheten.