– Usaklig forskjellsbehandling, hevder MC-klubben.

– Nei, det dreier seg om to forskjellige saker, svarer kommunen.

Behandles for andre gang

I ettermiddag behandler planutvalget for andre gang Chopper Freaks’ søknad om bruksendring av deler av klubblokalet i Tomteveien. En søknad som etter alle solemerker får tommelen ned fra politikerne.
Den mye omtalte MC-klubben ønsker å endre bruken av halve overetasjen fra kontorer til forsamlingslokale. I søknaden til kommunen listes det opp en rekke bedrifter og virksomheter i Tomteveien som har forsamlingslokale – deriblant kommunen selv. Kommunalsjef Roy H. Jakobsen bekrefter at ansatte har fått låne kantinedelen og kjøkkenet i kommunens lokaler i Tomteveien til blant annet konfirmasjoner. Fagforeningene får også låne lokalet.

Vår innstilling i saken ville vært den samme selv om det hadde vært en bibelgruppe som søkte

Regulert til industri

– Det er en veldig betimelig problemstilling Chopper Freaks reiser, men sakene er ikke parallelle, hevder kommunens saksbehandler, Voica Imrik.
– De andre virksomhetene klubben viser til i sin søknad har fortsatt industriformålet intakt. Her er det snakk om kantiner som benyttes til sosiale anledninger. Chopper Freaks har allerede kjøkken og spiserom i sitt lokale. Nå ønsker de i tillegg å omgjøre kontordelen til forsamlingslokale. Med det forsvinner industriformålet for hele bygget. Riktignok er det et verksted i underetasjen, men det kan vel bare til nød defineres under industriformålet, redegjør Imrik.

Nei til bibelgruppe

Hun viser til at hele området Tomteveien er regulert til nettopp industri.
– Så det er ikke slik at kommunen bruker plan- og bygningsloven for å kvitte seg med en MC-klubb?
– Nei, vår innstilling i saken ville vært den samme selv om det hadde vært en bibelgruppe som søkte, sier kommunens saksbehandler.

Les mer: – Ingar Aasen er mer 1 %-er enn oss

Les mer: – Ingen grunn til ransaking