Nettbuss Østfold er innstilt av Østfold fylkeskommune som leverandør av busstjenester i perioden 1. juli 2013 - og sju år fremover.

Om Nettbuss Østfold skriver kontrakt når innsigelsesperioden utløper 12. oktober, må selskapet kjøpe en haug busser i en fart.

Innen neste sommer skal 88 nye busser i trafikk i Nedre Glomma-regionen, 86 av dem med biogassdrift. Samtlige med setebelter.

Setebelter og biogass på tanken

– Da vil alle skolebussene ha setebelter. Slik er det ikke i dag, sier Børre Johnsen, som er direktør i Østfold kollektivtrafikk. Han er godt fornøyd med at bussene nå blir nye og mer miljøvennlige.

– Slik sikrer vi en stabil etterspørsel av biogass, noe som er viktig for et godt tilbud.

Minibussene i Fredrikstad er ikke en del av det Nettbuss Østfold skal levere i denne kontrakten.

– Men jeg kan berolige alle at med at et slikt tilbud vil videreføres. Grunnen til at minibussene holdes utenfor denne leveransen, er at de vil inngå i en større leveranse i vårt nye "Flex"-konsept, fremholder Johnsen.

Lange busser på Glommaringen

– Å kjøpe 88 nye busser er ikke som å kjøpe biler. Dersom vi får kontrakten, må vi bestille nye busser. Hvem som skal lage bussene, og akkurat hvordan bussene blir utformet, er ikke fastsatt, verken ut- eller innvendig. Vi får nok en ny profil, noe som betyr nye farger. Og til Glommaringen vil det bli kjøpt inn busser som er lenger enn dagens. Det betyr 10-15 flere sitteplasser per buss, sier Thor Anders Hansen, administrerende direktør i Nettbuss Østfold, som må vente til innsigelses