Felles fylkesstrategi

Irritasjon over at man planlegger et ekstra løp i Oslofjordtunnelen, har gitt bruforbindelse over fjorden fornyet oppmerksomhet. Statens vegvesen jobber med konkrete planer og skal oversende sin rapport til samferdselsdepartementet våren 2013. På bildet: Øresundforbindelsen.

Irritasjon over at man planlegger et ekstra løp i Oslofjordtunnelen, har gitt bruforbindelse over fjorden fornyet oppmerksomhet. Statens vegvesen jobber med konkrete planer og skal oversende sin rapport til samferdselsdepartementet våren 2013. På bildet: Øresundforbindelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– En ferjefri forbindelse over fjorden er viktig for oss, sier ordfører Tage Pettersen (H) i Moss.

DEL

I juni 2007 sa transportkomiteen på Stortinget ja til utredning av fast transportforbindelse mellom Moss og Horten. I går påpekte mosseordfører Tage Pettersen i formannskapsmøtet at å forsere arbeidet med en ferjefri forbindelse over fjorden fortsatt er et viktig moment for fremtiden.

Planleggingsfasen

I forrige uke ba lokallagsleder i NAF, Lars Baarli, om at man burde tørke støv av gamle planer og tenke alternative trafikkløsninger.

– Vi jobber med saken, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke. Jordbakke, som er gammel mossing, forholder seg til konseptvalgutredningen (KVU) for fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold. Der heter det at man skal belyse behov og mål, vurdere de aktuelle konsepter for fjordkryssing, potensial for brukerfinansiering og virkningene av de ulike konsepter med hensyn til transport, miljø og samfunnsøkonomi.

– Vi er i en såkalt tidligfase der prosessen fortsatt er åpen og vi er åpne for innspill, sier Jordbakke.

– Forrige gang klarte vi ikke å mobilisere fylkets politikere, det ødela nok en del for progresjonen, sier Irene Johansen som satt som leder av transportkomiteen ville utrede den ferjefrie forbindelse. Tage Pettersen signaliserer nå en felles fylkesstrategi.

– Vår jobb blir nå å påvirke planprosessene lokalt og på fylkesnivå, og selvfølgelig med henblikk på den store transportplanen.

Dyrt samme hva

Leder av utvalg for miljø, teknikk og samferdsel, Sverre Høstmark (H), vil ikke blande seg inn i noen KVU- utredning, men som representant for sitt parti gjør han oppmerksom på at Høyre er tilhenger av en bruforbindelse.

– Vi ser ofte at det er en strategi å avvikle ferjetrafikken til fordel for faste løsninger som en bru, sier han og legger til at ferjer ofte representerer restriksjoner, forsinkelser og ulemper.

– Jeg er skeptisk til Oslofjordtunnelen og planene om et nytt løp i den. Det vil bli meget kostbart. Det samme vil en bruforbindelse mellom øst og vest, men her er det også mye å tjene, et skikkelig løft for regionen.

Artikkeltags