Facebook-strid i Råde

Er kritiskLeder for Råde Høyre- Glenn Melby- er sterkt kritisk til at Råde kommunes Facebook-side blir benyttet til å formidle politisk propaganda. Arkivfoto: John Johansen

Er kritiskLeder for Råde Høyre- Glenn Melby- er sterkt kritisk til at Råde kommunes Facebook-side blir benyttet til å formidle politisk propaganda. Arkivfoto: John Johansen

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Er Råde kommunes Facebook-side blitt et forum for politisk propaganda?

DEL

Det er Glenn Melby i Råde Høyre som stiller spørsmålet.
Etter at spesielt Råde Venstres Christian Holstad Lilleng har publisert en rekke politiske debattinnlegg gjennom den kommunale Facebook-kanalen, ønsker Melby og Høyre en debatt om hva forumet skal brukes til.

Blir svært uryddig

– Jeg oppfatter publisering av innlegg med klart politisk budskap på Facebook-siden som svært uryddig, skriver Melby i en e-post om saken.

Del på Facebook
Han er også uenig med Råde kommunes informasjonssjef – Anne Eid – i saken.
På Facebook har Anne Eid oppfordret til politisk debatt og mener hun har «hjemmel» for å hevde dette i Råde kommunes egen kommunikasjonsstrategi.

Nei til politiske propaganda

Glenn Melby er uenig i dette. Han mener at kommunikasjonsstrategien ikke gir adgang til at politiske partier skal kunne fremme sine egne budskap via Facebook-profilen.
– Kommunikasjonsstrategien legger opp til at kommunen skal informere om politiske beslutninger, tjenestetilbud, høringer, beredskap og annen viktig informasjon til innbyggerne.
Jeg kan godta at Facebook også brukes som et forum hvor innbyggerne kan gi innspill og stille spørsmål til politikerne.
– Men dette må ikke forveksles med at politikerne skal bruke kommunens offisielle side til agitasjon for sin politikk. Sånt må komme gjennom partienes egne forum, mener Melby.

Redaktørplakaten?

Han mener at praksisen på Facebook reiser utfordringer for kommunens redaktøransvar.
– Det er viktig at det holdes et klart skille mellom politisk debatt og informasjon fra kommunen. Det må ikke være tvil om hvem som er avsender av budskapet eller hva hensikten med denne er. Særlig i et valgår, sier Melby.
Informasjonssjef Anne Eid, som også redigerer Facebook-profilen, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere utover det hun skrev på Facebook. Der hun altså inviterer til debatt.

«Gubbeutspill» startet debatten
 

Det er spesielt Christian Holstad Lilleng og Råde Venstres «gubbeutspill» som har startet debatten om hva Facebook skalbrukes til.
 

Flere har også lagt linker til og tagget utspillene om «Råde opp av grøfta» og «Lilleng som ordfører» på kommunens side.
 

Holstad Lilleng vakte oppsikt da han i et Facebook-innlegg tok et oppgjør med «gubberegimet» i det politiske liv i Råde. Rådmann Morten Svagård sier at verktøyet Facebook er ganske nytt i kommunal sammenheng, og det gir nye muligheter, men også nye utfordringer.
 

– Hensikten med å ta dette i bruk i kommunen, er å øke muligheten for kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen, sier rådmann Svagård.
 

– I denne første fasen vinner vi mange erfaringer, som vi vil bruke til å forbedre vår praktiske bruk av verktøyet.
 

– Rådmannen tar ikke stilling til politiske spørsmål i utøvelsen av redaktøransvaret for Facebook, og ønsker heller ikke å sensurere innlegg der, mer enn det loven krever.
 

– Råde kommunestyre har vedtatt en kommunikasjonsstrategi, der bruk av Facebook inngår. Kommunestyret har vedtatt at dette arbeidet skal få en særskilt evaluering i 2011. Så det vil rådmannen sørge for høsten 2011, eller tidligere hvis kommunestyret ønsker det. I denne evalueringen vil de erfaringene vi gjør nå, bli drøftet, for å finne fram til en god praksis/policy for kommunen, skriver rådmannen.

Ikke tenkt å gi seg med innlegg


Del på Facebook

Mannen som er opphav til Facebook-debatten i Råde- Christian Holstad Lilleng (38) – akter ikke å endre praksis.

– Når Råde Høyre nå går ut mot politisk debatt på Facebook-sidene til kommunen sitter jeg med en følelse av at partiet er tatt litt på senga i forhold til at dagens politiske virkelighet ikke foregår på møterommene, sier Holstad Lilleng som er ordførerkandidat for Råde Venstre.

– Debatten skjer ute blant folk både på åpne møter, stands og interaktivt, og derfor prøver Høyre å stanse noe de ikke har kontroll over, sier Lilleng.

Han vil forholde seg til de retningslinjene som har kommet fra kommunens informasjonssjef, Anne Eid.

– Hun skriver rett ut «inviter til politisk debatt!». Og da er jo eneste måte å kjøre i gang en debatt på å flagge hva man mener?

Artikkeltags