Det var omtrent 130 medlemmer i elktrofaget som hadde møtt frem i bankettsalen på Hotel City torsdag. Hva som kan bli resultatet hvis de nye forskriftene for el-faget blir innført bekymrer.

El og It forbundet er et LO-forbund som har elektrikere, e-verksmontører og heismontører som medlemmer.

Det er spesielt en svekkelse av den faglige kvalifikasjonene og sosisal dumping man frykter.