Dømt til å betale 250.000 i erstatning

Advokat Audun Lillestølen representerer kvinnens tidligere arbeidsgiver, som hun nå må betale en kvart million i erstatning til.

Advokat Audun Lillestølen representerer kvinnens tidligere arbeidsgiver, som hun nå må betale en kvart million i erstatning til.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En Fredrikstad-kvinne er i Fredrikstad Tingrett dømt til å betale sin tidligere arbeidsgiver 250.000 kroner for illojal opptreden. Totalt må kvinnen betale 428.500 i erstatning og saksomkostninger.

DEL

Kvinnen sa opp jobben hos sin tidligere arbeidsgiver i fjor høst. To dager senere registrerte hun en konkurrerende virksomhet i Brønnøysundregisteret.

I dommen fra tingretten, heter det at kvinnen «kontaktet arbeidsgivers kunder mens hun ennå mottok lønn». Rettspapirene viser også at kvinnen ved flere anledninger ble advart mot å kontakte sin tidligere arbeidsgivers kunder.

Det står også ettertrykkelig forklart i kvinnens arbeidskontrakt at «NN forplikter seg til å bevare fullstendig taushet om alle forhold hun måtte få kjennskap til under ansettelsesforholdet i bedriften, herunder tekniske, økonomiske og markedsmessige og andre kommersielle forhold. NN skal i en periode på tre måneder regnet fra oppsigelsesperiodens utløp, ikke ha adgang til å ta ansettelser i virksomhet som direkte eller indirekte driver i konkurranse med bedriftens selskaper».

- Viktig signal til arbeidstakere

Advokat Audun Lillestølen representerer bedriften i rettssaken. Han mener dommen som er satt, gir et viktig signal til forskjellige parter i arbeidslivet.

- Dommen er et viktig signal til arbeidstakere om at det går en grense for hva arbeidsgiver skal finne seg i av illojal opptreden. Det er viktig å huske at man er bundet av en arbeidsavtale også i oppsigelsestid. Også konkurranseklausuler er i utgangspunktet bindende, sier han til Fredriksstad Blad.

Må betale erstatning

Da dommen falt fredag 26. juli, ble det bestemt at Fredrikstad-kvinnen dømmes til å betale sin tidligere arbeidsgiver 250.000 kroner i erstatning. I tillegg må kvinnen betale 178.500 kroner i saksomkostninger. Totalt må hun ut med 428.500 kroner.

- Det viktig å understreke at dette er en trist sak for alle involverte. Dommen er heller ikke rettskraftig og kan ankes, opplyser Lillestølen.

Artikkeltags