- Dette blir byens viktigste bygg

Hvis regjeringen og Stortinget blar opp, blir dette en motor i utviklingen av et moderne Fredrikstad, skriver nyhetsredaktør Roy F. Andersen.

Hvis regjeringen og Stortinget blar opp, blir dette en motor i utviklingen av et moderne Fredrikstad, skriver nyhetsredaktør Roy F. Andersen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Det har dessverre gått lang tid mellom hurranyhetene om Fredrikstad de siste årene, men den siste uken har tre FB-saker fylt meg med oppstemthet og fremtidstro.

DEL

For jeg innrømmer det gjerne. Det er ikke spesilt givende å måtte trykke nyheter om hvor galt det går med Fredrikstad-økonomien den ene dagen, tomme butikklokaler og mangel på penger til den andre dagen – og folk som klager den tredje. Men slik er det i kommunen for øyeblikket,og FB må selvsagt speile sannheten, selv om den ikke akkurat kan kalles lystig.

Derfor er det desto mer gledelig å kunne bringe nyheter som virkelig kan bety noe positivt for byen vår.

Så la oss ta helheten først: Et litteraturhus i Storgaten, et nytt restaurantbygg på Berthelsens-slippen og ikke minst fylkesscene på Værste kan få en svært viktig betydning for Fredrikstad utvikling og mentale helse på lang sikt.

La meg ta det viktigste først, ja, det som jeg klart mener blir Fredrikstads viktigste bygg – når det blir bygget. Fylkesscenen. Jeg tror mange først og fremst har tenkt kulturoppsetninger når man har hørt om planene, men jeg er minst like oppildnet av hvilke andre virkninger dette bygget kan gi byen vår og hele Nedre Glomma-regionen. For det er et faktum: Fredrikstad har ikke et eneste egnet moderne bygg til å huse forsamlinger, konferanser og tilstelninger med mer enn 500 mennesker.

Her har Fredrikstad en helt unik mulighet til å bli et av de kraftigste gravitasjonssentra i hele østlandsområdet når det gjelder spesielt konferanser. En så stor sal med ditto utstyr og scener vil gjøre Fredrikstad til den selvsagte «hovedstad» i hele regionen – og med bare en snau time fra Oslo vil vi bli en meget attraktiv by å legge alt fra landsmøter, samlinger, konferanser og store møter til.

For ikke å snakke om hvilke kulturelle tilbud scenen kan gi oss:
Større konserter à la Rockefeller, operaoppsetninger og større teaterproduksjoner: Alt dette vil en slik scene med tilhørende snorloft, teknikk og utstyr kunne takle.

Fylkesscenen vil ganske enkelt plassere Fredrikstad midt på kartet: Vi blir ikke liggende utenfor. Utenfor Oslo, utenfor E6, utenfor dobbeltspor eller noe annet, men midt i: Fredrikstad vil igjen bli et udiskutabelt midtpunkt – også kulturelt – i hele regionen.
Det er her det skjer.

Like stor grunn til å juble gir planene til Fredriksborg om et litteraturhus på branntomta i Storgata. Dette er visjonært og vil utvilsomt blir et svært viktig tilskudd i byens flora av scener og kulturelle tilbud. Gjør man dette riktig, får byen et levende kulturhus med scener, barer og restauranter.

St. Croix-huset, Blå Grotte, Rica City, Båthusteatret er alle gode scener. De er viktige for byens kulturliv. Men de har egentlig aldri klart – eller prøvd – å bli noe særlig mer enn nettopp det, scener. Med unntak av St. Croix.

Og her står vi ved det som har vært kulturbyen Fredrikstads kanskje store utfordring siden man rev Arbeidersamfunnet og bygde betongklossen og kjøpesenteret Domus i stedet:

Byen har manglet et sentralt møtested, et kraftsenter for utveksling av meninger og tanker.

Det kan vi få nå.

Ingen må undervurdere kulturens betydning: Alle nasjonale og internasjonale undersøkelser og trender er tydelige: Gode kulturtilbud og kulturinstitusjoner er blant de aller viktigste faktorene når folk skal bestemme hvor de skal bosette seg.
Og er det noe Fredrikstad også sårt trenger, er det innflyttere med høy utdannelse – ressurspersoner som kan berike byen. Men også kommune- kassa.

Men ingenting kommer av seg selv. Fylkesscenens skjebne avgjøres om kort tid av kulturminister Anniken Huitfeldt og av Stortinget når statsbudsjettet skal vedtas i høst.
Det er på tide at byen våkner og mobiliserer: Fylkesscenen kan blåse kraftig liv i byen, stoltheten og økonomien.

Men da må alle krefter gi tydelig beskjed til Oslo: Dette bygget skal vi ha – til Fredrikstad.

Artikkeltags