Bak demonstrasjonen sto Handel og Kontor, FO, ergoterapeutene, Fellesforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og NNN.

Alle de store fagorganisasjonene i Fredrikstad kommune, og samtlige LO-forbund i byen, går imot forslaget om å opprette et byråd etter valget neste høst.

De fagorganiserte mener at parlamentarisme i Fredrikstad vil svekke lokaldemokratiet og rettighetene til de ansatte. De frykter også
at den politiske makten vil overføres til 5-6 heltidspolitikere og at beslutningene vil bli tatt i lukkede rom.

Mandag kveld skal representantskapet i Fredrikstad Ap si ja eller nei til å innføre parlamentarisme etter valget neste høst.