Gå til sidens hovedinnhold

– CIS tar ikke penger fra de kommunale skolene

Artikkelen er over 6 år gammel

CIS er en internasjonal skole som er med på å sikre at lokalt næringsliv får tilgang til internasjonal ekspertkompetanse som er nødvendig for å konkurrere i en global økonomi, skriver Knut Erik Beyer-Arnesen og Bengt Morten Wenstøb.

Knut Erik Beyer-Arnesen er styreleder i forum for friskoler. Bengt Morten Wenstøb er stortingsrepresentant for Østfold Høyre.

De arbeiderpartistyrte kommunene Kongsberg og Trondheim arbeider for å opprette flere elevplasser på internasjonale skoler for å sikre et bærekraftig lokalt næringsliv, skatteinntekter og trygge arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Signalbygg er disse bygningene hvor du kan se utenpå hva man driver med innenfor.

Men i Fredrikstad har derimot oppvekstutvalget vedtatt ikke å anbefale at Childrens International School (CIS) får utvide antall elevplasser. Kanskje Arbeiderpartiet i Fredrikstad hadde kommet til samme konklusjon som sine partifeller i Kongsberg og Trondheim dersom de hadde undersøkt sammenhengene mellom internasjonale skoler og næringsliv slik som Trondheim kommune har gjort?

Undersøkelser blant bedrifter som konkurrerer internasjonalt viser at 95 prosent av bedriftene gir uttrykk for at «internasjonale skoleplasser er veldig viktig for deres bedrift. 24 prosent av bedriftene svarer at de har mistet kvalifisert arbeidskraft som følge av mangel på internasjonalt skoletilbud.»

CIS er en internasjonal skole som er med på å sikre at lokalt næringsliv får tilgang til internasjonal ekspertkompetanse som er nødvendig for å konkurrere i en global økonomi. En viktig forutsetning for at de skal komme til Østfold er at det er et tilbud om internasjonal skole for deres barn. Ellers drar de i stedet til Trondheim, Kongsberg, Sandefjord eller til byer i andre land hvor de har internasjonale skoler. På denne måten bidrar internasjonale skoler til verdiskapingen i næringslivet som skaper arbeidsplasser. Gjennom skatter bidrar disse bedriftene til å finansiere en god skole for barna våre.

CIS tar ikke penger fra de kommunale skolene. De mottar kun finansiering (85 prosent) for sine elever på lik linje med de kommunale skolene, som derimot finansieres full ut. For disse begrensede midlene har de klart å skape en god skole med meget god innsøking. Det er vanskelig å forstå at dette kan være et problem. Tvert imot burde det være en inspirasjon til å gjøre den offentlige skolen enda bedre:

● CIS har stor tro på små klasser og tett oppfølging av hver elev. Det betyr mellom 14 og 21 elever i hver klasse.
● Første klasse har undervisning hver dag fra 8:00 til 14:30. Dette er et viktig bidrag til tidlig innsats og sikrer et godt fundament i basisfagene. På denne måten kan vi forebygge det senere høye frafallet – noe som er et stort samfunnsproblem i dag.
● Skolens pedagogiske plattform er IB, International Baccalaureate. Det betyr kort skissert en aktiv læringsform hvor elevene blir inspirert til å utforske, søke kunnskap og innhente informasjon – og deretter trekke egne konklusjoner og lage sine egne presentasjoner.
● CIS satser tungt på moderne digital teknologi, hver elev har sin iPad, alle klasserom har interaktive tavler og skolen er godt utstyrt med Mac-er. Systematisk bruk av digitale læremidler gjør det mulig å tilby langt større grad av tilpasset opplæring for hver enkelt elev.

Vi oppfordrer politikerne i Fredrikstad til å lære av Kongsberg og Trondheim. Der ser de sammenhengen mellom internasjonale skoler, næringsliv og trygge arbeidsplasser som igjen bidrar til skatteinngangen som finansierer en god skole for barna våre. Erfaringene fra gode og nyskapende skoler som CIS kan også med fordel gi nye ideer og stimulere til et enda bedre skoletilbud for alle elevene i Fredrikstad uavhengig om de går på en offentlig eller privat skole.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.