Byggegebyr som svir i Fredrikstad

Ikke positivt Leder i Industriforeningen, Lars Opsahl, mener Fredrikstads gebyrpolitikk virker negativt for nyetablering i byen. 
foto: trond thorvaldsen

Ikke positivt Leder i Industriforeningen, Lars Opsahl, mener Fredrikstads gebyrpolitikk virker negativt for nyetablering i byen. foto: trond thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

I praksis er det selvfølgelig umulig. Men, eier du et ti mål stort område som ønskes regulert for bebyggelse, vil du spare store beløp på å «flytte» arealet til Sarpsborg.

DEL

 – He, he. Ja, vi får være glade for at det i alle fall ikke er mulig, ler Kjell Arne Græsdal. Men så forsvinner smilet raskt hos den daglige lederen i Fredrikstad Utvikling.
Årsaken er den kraftige økningen det legges opp til i Fredrikstads 2011-budsjett for byggesaker.
– Vi har sett litt på tallene, og i en fase der mange sliter stimulerer ikke akkurat dette til utvikling, mener Græsdal.
Man har sammenlignet gebyrene i Fredrikstad og Sarpsborg de tre siste årene, og det som kommer frem er i alle fall ikke et positivt bidrag til etablering i Fredrikstad.

Tenkt eksempel

– Vi har tatt regulering av et 10 mål stort område, med 20 prosent utnyttelsesgrad som eksempel. I 2009 kostet det 68.000 kroner i Fredrikstad og 65.650 kroner i Sarpsborg.
– I 2010 økte gebyrene vesentlig i Fredrikstad, med forklaring at det skulle skje etter selvkostprinsippet. Dermed ble prisen for eksempelet nevnt tidligere 100.500 kroner i Fredrikstad og 67.700 kroner i Sarpsborg.
Sarpsborg legger opp til 15 prosent økning i 2011. Dermed vil det nå koste 77.855 kroner for en tilsvarende regulering.
– Fredrikstad øker imidlertid kraftig. Hele 150.750 kroner vil det koste her. Altså nesten det dobbelte av Sarpsborg. Dette kan vel neppe begrunnes med selvkostprinsippet?, spør Græsdal.

– Stimulerer ikke

Heller ikke leder i Fredrikstad Industriforening, Lars Opsahl, liker utviklingen.
– Før etablering, utvidelser eller utvikling av områder lages det alltid et regnestykke. Plangebyrer er selvfølgelig en del av totalen for det hele, påpeker Opsahl.
– En kraftig økning av gebyrer er derfor et bidrag i feil retning for å stimulere til næringsetablering i byen. Og også et feil bidrag for bedrifter som driver med utvikling av områder for boligformål, avslutter Opsahl.
 

Artikkeltags