Gå til sidens hovedinnhold

– Bør definitivt lage analyser før sykehusflyttingen

Artikkelen er over 6 år gammel

– Jeg tør ikke komme med noen konkret anbefaling for hva man bør gjøre med området. Men jeg syns definitivt det bør gjøres noen konsekvensutredninger.

Det sier Jo Ese, sosiolog og stipendiat ved Høgskolen i Østfold, om flyttingen av sykehuset ut av Fredrikstad

I morges møtte han om lag 60 deltakere på frokostmøte i regi av faggruppen for handel og service i Fredrikstad Næringsforening. Ese snakket om hvordan bystruktur påvirker hvordan vi lever livene våre, hva mennesker ønsker seg av en by – og hvordan dette bør legges til grunn når man utvikler byer for fremtiden.

FB skriver i dag om hvordan 3.000 arbeidsplasser forsvinner over natten om ett år. Sykehuset hadde i fjor drøyt 140.000 liggedøgn fordelt på mer enn 41.000 pasienter, og 16.000 dagpasienter var inne på sykehuset. 

– Det er ett år til sykehuset forsvinner ut av Fredrikstad sentrum. Kommunen har tatt inn i næringsplanen at man skal måle arbeidsplassutvikling, men ikke gjort analyser som kan si noe om et som vil skje for å kunne motvirke eller påvirke endringene. Hva tenker du om det? 

– Byen er arbeid, næring, boforhold og fysiske strukturer. Dersom man velter en av disse pilarene, slår man vekk den skjøre balansen man trenger. Det er helt klart at flyttingen vil ha store konsekvenser for Fredrikstad, og jeg mener det er viktig å gjøre en konsekvensanalyse. Det er nødvendig for å kunne sette inn tiltak, sier sosiologen. 

Han mener overordnede, kvantitative målinger er greit å gjennomføre slik kommunen nå planlegger, men understreker at det absolutt fins metoder innen kvalitativ forskning som kan bidra til å belyse fremtidsutsiktene.

– Ordføreren sier til FB i dag at man vet det vil ha store ringvirkninger, men at de ikke har kunnskap om i hvilket omfang. Hva kan gjøres? 

– Da vil jeg anbefale å tørre å jobbe mer kvalitativt. Samfunnsfagene gir oss gode muligheter til å gjøre dette, sier han – og viser til dybdeintervjuer med alle relevante målgrupper som en god metode for slik analyse. 

Det er fortsatt også helt uvisst hva som vil skje med et salg av bygningene både på Cicignon og på Veum. 

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.