– En slik oppslutning hadde vi ikke regnet med, sier Gimming.

Frustrerte bønder

– Tilløp til trafikkork ble det, og den store oppslutningen skyldes nok at frustrasjonen er stor i bondenæringen for tiden, og at denne traktordemonstrasjonen var en fin møte for bøndene å få ut litt damp på, sier Gimming.
Den store traktorkolonnen gikk fra Rakkestad til Sarpsborg fra klokken 12 tirsdag. Klokken 15.30 i dag møttes traktorbøndene og fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) til dialog om bondenæringens fremtid.
I tillegg til at traktorkolonnen er en del av protestene etter at landbruksforhandlingene brøt sammen, vil det i løpet av dagen også bli politiske markeringer rundt temaet «Den norske frokosten forsvinner».

Les også: Klokken 10.00 var det sju brød igjen hos Odds Konditori

Aksjoner landet rundt

Over store deler av landet har bøndene aksjonert i dag.
Blant annet er fire matmiljøanlegg blokkert, i Trondheim, Bergen, Skien og Oslo, opplyser Norges Bondelag.
Dette er konflikten mellom staten og bøndene:
Staten har tilbudt en ramme på 625 millioner kroner. Landbrukets krav er på 2,2 mrd. kroner. Avstanden er den største i denne regjeringsperioden.
Staten tilbud var inntektsmuligheter på 13.000 kroner per årsverk mens andre grupper får over 17.000 kroner.
De fleste bønder i Norge har en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på under 300.000 kroner per årsverk. Gjennomsnittlig inntektsnivå for andre grupper i samfunnet er 469.000 kroner.

Ingen megling

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte et felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet 27. april.
Staten kom med et tilbud 9. mai. Forhandlingsfristen var 16. mai.
Det er ikke noe meglingsinstitutt som kan løse denne konflikten. Det er Stortinget som behandler statens tilbud.