Kommunen innførte nulltoleranse mot tagging i 2010, men lite har skjedd med tagging på veggene i sentrum. Ordføreren vet ikke hvorfor sentrum forfaller, og hun synes det har blitt verre de siste årene. Det mener hun er trist.
 
- Vi har egne personer og utstyr på Teknisk drift som tar seg av kommunale bygg, sier Andersen.
 
Hun mener kommunen må være raskere ute med å fjerne taggingen, og ta de ansvarlige. Kommunen vil ha et samarbeid med eierne av sentrumsnære bygg, og er avhengig av at folk i gata melder inn tagging. 

Del på Facebook

Overskudd fra Frevar

Ordføreren forteller at de nå diskuterer et forslag til formannskapet om å bruke overskudd fra Frevar til vedlikehold i kommunen.
 
Blant annet diskuteres det å bruke pengene til å tette hull og oppdatere veier, samt tagging og forsøpling i byen.
 
- Forslaget diskuteres nå frem mot formannskapets neste møte torsdag 9.juni, og ingenting er bestemt, fremhever ordføreren.

- Teknisk drift feilprioriterer

Flere ansatte må ut i gatene og vedlikeholde sentrumsområdene, sier gruppeleder i Frp, Bjørnar Laabak.
 
Han mener det ikke er mangel på penger eller ressurser som gjør at kommunen ikke fjerner tagging.
 
Enig med Laabak er partileder i Frp, Leif Eriksen, som mener det er problematisk at det ikke er nok søppeldunker i sentrum.

- Ikke gjort jobben vår

Varaordfører Ingrid Willoch (H), sier at det ikke er et kapasitetsproblem at taggingen får stå på veggene.
 
- Det er uakseptabelt å skylde på kapasitet, dette er noe vi må prioritere. Her har vi ikke gjort jobben vår, sier Willoch, som mener det er en skam at byen blir forsøplet og tagget ned.
 
Hun fremhever også at vi ikke bare må vaske etter taggerne, men heller ta de.

- De må få straff når de begår lovbrudd, mener Willoch.

- Ingen endring over natta

Kommunen må sette seg i førersetet for en forandring, men gårdseiere og mannen i gata må også ta ansvar, mener Jon Ivar Nygård, gruppeleder i AP. Han er enig med Laabak og Willoch i at kommunen må prioritere annerledes.
 
- En forandring vil ikke skje over natta, vi må endre holdningene for hva som er akseptabelt, og endre vedlikeholdsrutinene vi har i dag, sier Nygård.
 
Roy Henning Jakobsen, kommunalsjef for Regulering og teknisk drift, vil ikke kommentere saken før etter at Teknisk utvalg har hatt møte i morgen, tirsdag.

Les også: – Tagging må fjernes umiddelbart

Les også: Ta ansvar – stopp forfallet

Les også: Ordføreren vil ha med handelsstand og gårdeiere på felles tagge-front