6 mill. i straff etter anbudsrotet

MillionkjøpRessurssenteret Oasen (tidligere Kompetansesenteret Oluf) i Sarpsborg er blant de selskapene Fredrikstad kommune har kjøpt mest tjenester fra uten å innhente anbud fra andre leverandører. Ifølge KOFAs avgjørelse har kommunen siden 2008 kjøpt avlastningstjenester til virksomheten ODA for mer enn 29 millioner kroner. Foto: Kent Inge Olsen

MillionkjøpRessurssenteret Oasen (tidligere Kompetansesenteret Oluf) i Sarpsborg er blant de selskapene Fredrikstad kommune har kjøpt mest tjenester fra uten å innhente anbud fra andre leverandører. Ifølge KOFAs avgjørelse har kommunen siden 2008 kjøpt avlastningstjenester til virksomheten ODA for mer enn 29 millioner kroner. Foto: Kent Inge Olsen

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Gjennom en årrekke har barnevernet og virksomhet ODA kjøpt tjenester fra private aktører for flere titalls millioner kroner – uten noe form for anbud. Nå vanker en gigantbot.

DEL

Ved inngangen til helga felte nemlig Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) en nådeløs dom: Fredrikstad kommune må betale 6.015.000 kroner i bot for gjentatte, store brudd på loven om offentlige anskaffelser.

Avslørt av FB

Avgjørelsen kommer som en direkte konsekvens av Fredriksstad Blads avsløringer tidligere i år. I en serie artikler kunne FB vise hvordan barnevernet og virksomhet ODA (gir tilbud til funksjonshemmede) i år etter år har kjøpt tjenester fra private, kommersielle aktører uten noen form for anbudsprosess på forhånd.
Nå fastslår KOFA at kommunen ikke bare uaktsomt, men forsettlig har brutt loven om offentlige anskaffelser. Gang på gang.
Klagenemnda mener kommunen ikke har lært av til dels nådeløs kritikk om anbudsrot som har fremkommet i tidligere revisjonsrapporter, men fortsatt i samme lovstridige spor. KOFA går så langt som å kalle anbudslovbruddene «et bevisst valg» fra kommunens side, som fikk fortsette helt frem til Fredriksstad Blads fokus på saken:

– Et bevisst valg

«De aktuelle anskaffelsene har aldri vært konkurranseutsatt og har pågått over flere år (...) Videre, har kommunen unnlatt å følge opp påpekninger i revisjonsrapporter. Etter nemndas syn tok innklagede således et bevisst valg om å unnlate konkurranseutsetting av anskaffelsene inntil media gjorde offentligheten oppmerksom på praksisen», heter det i KOFA-avgjørelsen.
Det er en privatperson som klaget Fredrikstad kommune inn for KOFA (se også egen sak). Det gjorde vedkommende etter å ha lest Fredriksstad Blads artikler. KOFA er «andbudspoliti» for det offentlige Norge – og skal etterse at regelverket om offentlige anskaffelser blir fulgt. Det slår altså nemnda – bestående av tungvekterne Georg Fredrik Rieber-Mohn (tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer), Magni Elsheim (lagdommer) og Bjørg Ven (høyesterettsadvokat) – ettertrykkelig fast at Fredrikstad kommune ikke har gjort.

Har kjøpt for 48 millioner

Klagenemnda konkluderer med at Fredrikstad kommune over en toårsperiode har kjøpt tjenester fra private selskaper for formidable 48 millioner kroner uten å følge anbudsreglene:
 

ODA har kjøpt avlastningstjenester for 29,9 millioner kroner.
 

Barnevernet har kjøpt avlastning og hjelpetiltak fra private for 12,8 millioner kroner.
 

Barnevernet har dessuten kjøpt privat saksbehandlingshjelp fra selskapet Barnevernkompetanse AS for 5,3 millioner kroner.
KOFA har besluttet at Fredrikstad kommune nå skal betale et straffegebyr på 12,5 prosent av de 48 millionene: Totalt 6.015.000. Det er tett opp mot det høyeste nivået klagenemnda har mulighet til å ilegge –som er 15 prosent. «Nemnda kan ikke se at det foreligger nevneverdige formildende forhold. Preventive hensyn, manglende konkurranse og det at anskaffelsene har foregått over flere år, taler for at gebyret settes relativt høyt», lyder konklusjonen.

– En veldig høy bot

Millionboten gir politikerne en ekstra utfordring på tampen av et allerede meget vanskelig budsjettår.
 

For mens Fredrikstad kommune fra tidligere styrer mot 80–90 millioner kroner i underskudd, krever nå KOFA at boten på drøyt seks millioner kroner skal innbetales i løpet av to måneder.
- Boten høres veldig høy ut og det er ingen tvil om at dette vil gi oss en ekstra utfordring, uttalte ordfører Eva Kristin Andersen i går ettermiddag.
 

Da var hun foreløpig ikke kjent med den knallharde dommen fra klagenemnda for offentlige anskaffelser.
 

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om dette før jeg får lest vedtaket i sin helhet mandag. Men på generelt grunnlag vil jeg bemerke at Fredrikstad kommune selvsagt skal følge lover og regler. Derfor har også Frp og de andre styringspartiene hatt fokus på at kommunen på alle områder må få på plass anbudsrunder som er i tråd med anskaffelseslovverket. Det er nå i ferd med å skje, sier ordføreren.
 

– Greier dere å betale boten?
 

– Det skal vi gjøre. Likviditetssituasjonen i kommunen er ikke slik at det skal bli problematisk.
 

Fredriksstad Blad ønsket i går også rådmann Lasse Hansens syn på saken.
 

– Jeg vet du har snakket med ordføreren og har ingen ytterligere kommentarer nå, lød svaret i en SMS.

– Dette er dypt alvorlig

Leder av oppvekstutvalget, Peter Kuran (H), fikk #<\n>bakoversveis da FB i går orienterte ham om KOFA-#<\n>avgjørelsen.
 

– Seks millioner kroner i bot? Det var voldsomt, sier Høyre-politikeren. I likhet med ordføreren har heller ikke han blitt orientert om avgjørelsen tidligere. – Dette er dypt alvorlig og noe kommunen må ta på største alvor. Det er alt jeg kan si på nåværende tidspunkt.
 

Lederen av oppvekstutvalget fremholder samtidig at han var forberedt på at det kunne komme en reaksjon fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
 

– Vil dette få konsekvenser for noen i kommunen?
 

– Jeg tror ikke jeg skal begynne å dele ut skyld her og nå. Først må jeg som sagt få lest avgjørelsen selv. Men at det er alvorlig å bli ilagt en bot i denne størrelsesorden for rot med innkjøpene, hersker det vel ingen tvil om.

– FBs artikler interesserte meg

Privatpersonen som klaget Fredrikstad kommune inn for KOFA sier han gjorde det «fordi han er en samfunnsengasjert borger».
 

– Jeg har i lang tid registrert at barnevernet nær sagt i hele landet har ropt om mer penger. Tidligere i høst var også statsråd Audun Lysbakken ute og kalte barnevernet en vinner i neste års statsbudsjett. Men det hjelper lite å øse mer penger inn i et barnevern som p.t. ikke greier å organisere seg selv. Og som tydeligvis heller ikke kan forvalte egen økonomi, samt å overholde regelverket om offentlige anskaffelser, som vi her nå ser et resultat, sier KOFA-klageren.
Han ønsker ikke å bli navngitt i sakens anledning.
 – Mitt utgangspunkt for å klage var rett og slett at jeg leste Fredriksstad Blads artikler på nett. De både interesserte og opprørte meg. Derfor benyttet jeg meg av klageadgangen til KOFA, forteller klageren, som ikke er hjemmehørende i Fredrikstad.
 – Jeg mener KOFA har gjort en meget god jobb og at utfallet av denne saken viser at vi har en velfungerende klageinstans for anskaffelseslovbrudd i Norge.

Les avgjørelsen i KOFA her!

http://www.kofa.no/PageFiles/2432/Fredrikstad%20kommune%202010-105.pdf
http://www.kofa.no/PageFiles/2432/Fredrikstad%20kommune%202010-270.pdf
http://www.kofa.no/PageFiles/2432/Fredrikstad%20kommune%202010-269.pdf
 
 

Artikkeltags