Nybygg på Kalnes

Nært: Administrasjonsbygget er tegnet inn som den hvite bygningen til venstre på bildet. tegning: sykehuset østfold

Nært: Administrasjonsbygget er tegnet inn som den hvite bygningen til venstre på bildet. tegning: sykehuset østfold

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Styret i Sykehuset Østfold ønsker trolig å bygge et nytt administrasjonsbygg i tilknytning til det nye sykehuset på Kalnes.

DEL

Sykehuset i Sarpsborg vil bli overtatt av Sarpsborg kommune, og blant annet benyttet til helsehus, når det nye sykehuset på Kalnes tas i full bruk.
Opprinnelig hadde Sykehuset Østfold planlagt å benytte deler av det gamle sykehuset som et rent administrasjonsbygg på leie av Sarpsborg kommune.

Vurdert og forkastet

Denne tanken har man nå, etter nøye utredning, gått bort fra. Blant annet vil det ikke være nok areal igjen i det tidligere sykehuset etter at det er etablert et kommunalt helsehus.
Sykehuset Østfold har også sett på muligheten for å leie administrativ kontorplass på det åpne marked, men ikke lyktes med å finne hensiktsmessige lokaler innen akseptabel reiseavstand til Kalnes.
På styremøte kommende mandag vil derfor styret ta stilling til et forslag om å godkjenne bygging av et nytt administrasjonsbygg i tilknytning til sykehuset som nå vokser frem på Kalnes.
Bygget har en investeringsramme på 185 millioner kroner, og er tenkt plassert omtrent der anleggsbrakkene og den midlertidige byggeadministrasjonen i dag ligger.
Det foreslås vedtatt at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Vil selge Ørmen

Kjøpet av Sykehuset Østfold Sarpsborg er godtatt av Sarpsborg kommune, og kjøpesummen er satt til 95 millioner kroner.
På samme styremøte vil det komme opp forslag fra administrerende direktør om å selge fire eiendommer som ikke lenger er i bruk.
Eiendommene er Østfoldklinikken på Ørmen, Konglelunden i Halden, Kolstad i Sarpsborg og Ulfhildsgate 1 i Sarpsborg sentrum.
Salgssummene foreslås benyttet til investeringer i fast eiendom og inventar.
Totalt har de fire eiendommene en bokført verdi på 86 millioner kroner, hvorav Østfoldklinikken ligger høyest med 33 millioner.
Da samtlige eiendommer har antatt salgsverdi over ti millioner kroner må også disse til Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning før eventuelt salg.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.