Gundersen var eneste kandidat til ledervervet, og han ble enstemmig valgt. Med seg i styret får han Bjørg Valle (nestleder), Vibeke Lundestad (sekretær), Gerd Nordaas (kasserer) og Knut Berg (styremedlem).

Godt fremmøte

Nærmere 50 medlemmer hadde møtt frem til årsmøtet som ble avviklet i Folkets Hus. Ikke på mange år har et årsmøte i Fredrikstad LO samlet så mange deltagere.
Tore Leif Gundersen har sittet i det lokale LO-styret i mange år, men han har aldri vært leder før. Til daglig er han hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Fredrikstad.

En dag i uken

– Ressurssituasjonen er anstrengt, hvilket betyr at jeg det kommende året vil jobbe én dag i uken som LO-leder (frikjøp) og fire dager som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, sier han til FB og fortsetter:
– Jeg appellerer til dugnadsånd og idealisme blant medlemmene slik at kan få utrettet mest mulig.
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Svein Roald Hansen redegjorde innledningsvis for regjeringens arbeid så langt i lys av Soria Moria-erklæringen.

Sosial dumping

John Ivar Nygaard (Fredrikstad AP) orienterte om den politiske og økonomiske «ståa» i Fredrikstad kommune, mens Arnfinn Andreassen (SV) snakket om betydningen av et godt samarbeid mellom LO og venstresiden.
Fredrikstad LO vil i tiden fremover ruste opp kampen mot privatisering i offentlig sektor. Videre vil man ha fullt fokus på sosial dumping.
Den første store utfordringen for den nye LO-lederen blir 1. mai-markeringen i Fredrikstad. Helseminister Sylvia Brustad har sagt ja til å være hovedtaler mens Tore Leif Gundersen skal holde appell.