Ifølge Dagens Næringsliv var dette enda verre enn ekspertene hadde ventet. På forhånd hadde analytikerne estimert et underskudd på 771 millioner kroner, ifølge TDN Finans.

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med dette resultatet. Samtidig var 2017 preget av global vekst, nye ruter, høy fyllingsgrad og fortsatt flåtefornyelse. Gjennom vår globale strategi, bidrar vi til verdiskaping og nye arbeidsplasser overalt hvor vi flyr, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Til tross for milliardunderskuddet fortsetter Norwegians økning av passasjerer. Om lag 33 millioner passasjerer reiste med Norwegian i 2017, en økning på 13 prosent sammenlignet med året før.

Fyllingsgraden holdt seg stabil og endte på 87,5 prosent for hele 2017, sammenlignet med 87,7 prosent året før.

Driftsinntektene i fjerde kvartal ble på 7,8 milliarder kroner, en økning fra vel 6 milliarder fra samme periode i 2016. Driftsresultatet var på minus 1,025 milliarder kroner, mot et overskudd på 335 millioner kroner i fjerde kvartal i 2016. (ANB-NTB)

Fakta om Norwegians resultat

Nøkkeltall fra Norwegians resultat for 2017. Tall for 2016 i parentes.

  • Driftsinntekter: 30,94 milliarder kroner (26,05 milliarder kroner)
  • Driftsresultat: -2,001 milliarder kroner (1,820 milliarder kroner)
  • Resultat før skatt: -1,067 milliarder kroner (1,508 milliarder kroner)

Tall for fjerde kvartal 2017. Tall for fjerde kvartal 2016 i parentes.

  • Driftsinntekter: 7,844 milliarder kroner (6,102 milliarder kroner)
  • Driftsresultat: -1,025.8 milliarder kroner (335,5 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: -1,431.4 milliarder kroner (299,7 millioner kroner)