Derfor flyr helikopter lavt over Fredrikstad og Hvaler

I perioden 30. august til 8. september vil vil det være lavtflygende helikopteraktivitet over Fredrikstad og Hvaler kommune. Årsaken er befaring i forbindelse med vdlikehold av forsyningsnettet til Norgesnett.