Vil styrke offentlig skole og SFO - AUF løfter frem Nøkleby SFO som eksempel til etterlevelse

Nøkleby barneskole ligger tett i tett med Lislebyhallen, noe både SFO og skolen er godt tjent med. Det har fått AUF til å bruke Lisleby som eksempel på hvorfor offentlig skole bør styrkes.