Erling Omvik overtar som styreleder: Stiftelsen Fredriksstad Blad har delt ut 1,3 million i Nils E. Øys ledertid

Erling Omvik (68) overtar som styreleder i Fredriksstad Blads stiftelse etter Nils E. Øy (74), som har stått ved roret siden 2007. Stiftelsen har delt ut 1,3 million kroner til kulturlivet og andre gode formål i Fredrikstad-distriktet.