Hun har registrert FBs artikkel om at i de 100 største Fredrikstad- bedriftene er det bare to steder hvor det er kvinnelig daglig leder.

– I NHO har vi kjørt et eget kvinneprosjekt fra 2003 for å endre bildet. Jeg har ikke noe eksakt tall, men bare i Østfold har over 50 kvinner vært med i et program som går over ett år, sier Solli. Hun sier at det handler om å se seg selv som leder, og at det er ledelsen i hver bedrift som har plukket ut sine kandidater til programmet. Solli er regiondirektør i NHO for Oslo og Akershus, men fungerer også midlertidig i Østfold.

– Slik må vi starte

Hun tror at arbeidet må starte med å bygge opp en større underskog av kvinner med ledererfaring.

– Hvis vi skal ha flere kvinner som øverste leder, må vi først ha et større utvalg av kvinner på mellomledernivå. Det er fra dette nivået rekrutteringen til toppnivået skjer, sier Solli.

Hun ser også en spesiell problemstilling i at Østfold er et gammelt industrifylke.

– Det er tradisjonelt få kvinner i industrien, så her har vi også en begrensning, sier hun.

I FBs oversikt mandag har noen av de store konsernene med representasjon lokalt, ikke kommet med. Det skyldes at de gjerne er underavdelinger av selskaper som ikke har forretningsadresse lokalt.

– Tror du at de store konsernene er flinkere med likestilling enn de lokale bedriftene?

– Det er veldig variabelt, og det handler om bevissthet i toppledelsen. Dette handler om langsiktig arbeid, og det handler om å få tak i de beste lederne. Skal lederne velges blant 50 prosent av befolkningen, får vi ikke tak i de beste.

– Bransjevariabelt

Hun påpeker også at kvinneandel i ledelsen varierer veldig fra bransje til bransje.

- I industrien er det få kvinnelige toppledere, i for eksempel reiseliv er det mange flere.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik er enig i at flere kvinnelige ledere er et langsiktig arbeid. – Dersom ledere fortsatt skal velges fra Gutteklubben Grei, taper firmaene muligheten for mange gode ledere, skriver hun til FB via informasjonsavdelingen.