– Vi vil beholde de arbeidsplassene vi allerede har. I tillegg vil vi skaffe ny arbeidsplasser til regionen vår. Det vil vi nå samarbeide om, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Har ulike styrker

I går var han og de tre ordførerne Ellen Solbrække (Rakkestad), Eivind Norman Borge (Hvaler) og Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad) samlet på Svaleskiva på Borg Bryggerier for å undertegne avtalen.

Målet med samarbeidet er å spille hverandre gode og stå sammen slik at man kan lokke nye bedrifter til regionen.

De fire kommunene har ulike styrker. Mens det på Øra i Fredrikstad satses på sirkulærøkonomi har Rakkestad sterke bedrifter i offshoreindustrien. Og mens Hvaler er gode på produksjon og tjenester relatert til fornybar energi er treforedling viktig for Sarpsborg.

Spille hverandre gode

– Samarbeidet handler om å spille hverandre gode og stå sammen for å bli en attraktiv region som tiltrekker seg bedrifter, sier Sindre Martinsen-Evje.

De fire kommunene vil blant annet støtte hverandre og ha en felles røst inn mot fylkeskommunen for å sikre tilgjengelige næringsarealer i framtiden. For Sarpsborg er det en svært aktuell sak. Kommunen arbeider for å få regulert deler av Kalnesskogen til næringsområde.

Årsaken til at det har blitt en hastesak for Sarpsborg kommune, er Peterson Packagings behov for en lokalisering i tilknytning til E6.

– Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad og Hvaler representerer sammen mange innbyggere inn mot fylkeskommunen. Skal det skapes arbeidsplasser må vi ha arealer tilgjengelig. Her må fylkeskommunen levere, sier Martinsen-Evje.

– Viktig å stå samlet

De fire ordførerne mener samarbeid om areal- og samferdselspolitikk – samt det å kunne tilby ulike miljøer og sterke klynger – vil vise bedrifter at denne regionen er konkurransekraftig og et bra sted og etablere seg.

– Snart er Viken en realitet. Da blir det ekstra viktig å stå samlet – det er nemlig stor konkurranse om talenter, bedrifter og innbyggere. Vi må vise at vi er konkurransedyktige, sier Sindre Martinsen-Evje.