Rådmennene i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler skal nå se nærmere på nye muligheter for samarbeid. Nygård minner om at oppvekstutvalget har bedt om en egen utredning om barnevernstjenester.

Kan erstatte kjøp av private plasser

I dag kjøper Fredrikstad og Sarpsborg en rekke barnevernsplasser av private firmaer. Det vil være en fordel å drive tjenesten i egen regi, ikke minst økonomisk. Men en enkelt kommune er for liten til å bygge opp sitt eget tilbud, også Fredrikstad.

– Vi har vurdert dette tidligere, og kom til at Fredrikstad ikke burde ta jobben alene. Men hvis vi går sammen med Sarpsborg, kan vi bli store nok til å bygge barnevernsinstitusjoner som kan erstatte kjøp av private plasser. Dette skal utredningen svare på, sier ordfører Nygård til FB.

Mye å spare på felles renseanlegg

Fredrikstad og Sarpsborg skal også se på muligheten for å bygge et felles avløpsrenseanlegg. Begge byene har fått strenge pålegg, med krav som betyr flere hundre millioner i investeringer. Det kan være mye å spare på å gå sammen om et felles avløpsrenseanlegg.  

Både Fredrikstad og Sarpsborg skal levere husholdningsavfall til det kommende ettersorteringsanlegget på Øra. Det skal gi høyere gjenvinningsgrad. Her er også kommunene i Mosse-distriktet og Halden med, og trolig er flere på vei.    

Jon-Ivar Nygård kan fortelle at flere kommuner også ser på muligheten for å bygge et felles krematorium. Fredrikstad bruker i dag krematoriet i Sarpsborg, men dette må erstattes av et nytt, og da er det aktuelt for flere å gå sammen.

Nedre Glomma en felles næringsregion

Samarbeidsavtalen for næringsliv, som bystyret skal vedta torsdag, vil gi bedriftene ett felles kontaktpunkt i Nedre Glomma. En faggruppe skal forberede næringslivssaker for regionrådet for Nedre Glomma. Næringsarealene skal utvikles i fellesskap.

De tre kommunene skal også gå sammen om prosjekter som Smart City. Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler skal bygge opp sitt omdømme som en felles region og utvikle bedriftsnettverk. Nedre Glomma skal bli en av de mest attraktive og konkurransedyktige næringsområdene i Oslo-regionen. Samarbeidsavtalen skal godkjennes av alle tre kommunene før jul.