Her er språkverstingen

1 av 4 nordmenn mener Nav skiller seg mest negativt ut blant offentlige instanser de ble bedt om å vurdere.

1 av 4 nordmenn mener Nav skiller seg mest negativt ut blant offentlige instanser de ble bedt om å vurdere. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Nav får stempelet som en instans med mest tåkeprat.

DEL

Én av fire nordmenn mener at Nav skiller seg mest negativt ut blant de offentlige instansene, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av InFact.

– Nav er en instans som arbeider med komplekse problemstillinger og som må forholde seg til et stort antall lover og regler. Derfor er kanskje utfordringen også aller størst hos denne offentlige tjenesteleverandøren, sier Thomas Nygaard til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Skal føle trygghet

Nygaard er forlagssjef i Ordnett og Kunnskapsforlaget. Det er særlig i aldersgruppen 30-44 år at mange opplever Nav som språkverstingen. Så mange som 33,9 prosent synes Nav utmerket seg med mest tåkeprat.

– Det kan skyldes at mange får sin første befatning med Nav når man er i denne alderen. Samtidig er Nav en instans hvor det er viktig at brukerne opplever trygghet, sier Nygaard.

Best ut kommer Statens vegvesen. Bare 2,5 prosent av de spurte opplever at Vegvesenet fører et utydelig språk.

– Statens vegvesen har de siste årene tydeligvis jobbet målbevisst og godt med språket. Dette arbeidet ser definitivt ut til å ha gitt synlige og gode resultater, sier Nygaard.

Bedre enn sitt rykte

TAG THIS PICTURE WITH 
"Photo: CF-Wesenberg@kolonihaven.no",

TAG THIS PICTURE WITH "Photo: CF-Wesenberg@kolonihaven.no", Foto:

Nesten én av tre mener at det offentlige fører et tydelig eller svært tydelig språk.

– Dette vil nok overraske mange av oss, men språkføringen i det offentlige Norge ser ut til å være bedre enn sitt rykte, selv om det fremdeles er et stykke igjen for noen instanser, mener forlagssjefen.

Han påpeker at det offentlige i en årrekke har arbeidet målrettet med å forbedre språket i forvaltningen. Foruten kursing er det utviklet et eget undervisningsmateriale for å bedre kommunikasjonen mellom myndigheter og borgere.

Hvis du ikke forstår det som blir skrevet eller sagt, føler du deg heller ikke trygg.

Thomas Nygaard, forlagssjef i Ordnett og Kunnskapsforlaget.

Godt i gang

Ifølge seksjonssjef Ellen Hov Aasnæs i Nav jobber instansen kontinuerlig med å forbedre språket i all kommunikasjon med sine brukere, uansett kanal. Klarspråk har vært på agendaen siden 2012.

– Vi er ikke ferdige ennå, men har kommet godt i gang, og vi kan blant annet glede oss over hyggelige tilbakemeldinger fra brukere som liker våre nye elektroniske tjenester for søknad om dagpenger og foreldrepenger. Åtte av ti brukere svarer også positivt på jevnlige undersøkelser om nettsidene til Nav, sier seksjonssjefen til ANB.

Hun synes det hadde vært interessant å vite om de spurte i undersøkelsen har svart ut fra et inntrykk, eller på bakgrunn av egne erfaringer med Nav, og eventuelt hva slags erfaringer.

– Jo mer konkrete tilbakemeldinger vi får, desto lettere er det å gjøre forbedringer, påpeker Hov Aasnæs. (ANB)

Fakta om undersøkelsen

Her er dommen over offentlige virksomheter som skiller seg negativt ut med utydelig språk (prosent i parentes):

  • Nav (23,6), kommunen (6,5 prosent), helsevesenet (6,2 prosent), politiet (2,8 prosent), Statens vegvesen (2,5), annen offentlig instans: 19,6), ingen som utmerker seg (38,7).
  • Den landsomfattende undersøkelsen ble foretatt 16. januar. 1.012 personer over 18 år ble spurt over telefon.

Artikkeltags